Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Alois Wachsman / Zápasníci

1932

Dílo Zápasníci z roku 1932 je znamenitou ukázkou Wachsmanova vrcholného období. V tomtéž roce autor vystavoval na památné a v mnohém jedinečné výstavě Poezie 32, na které byla prezentována díla českých i zahraničních umělců, jako například Paula Klee nebo Maxe Ernsta. Wachsman v tomto díle zachytil zápas geometrizovaných figur v ringu. Postavy zápasníků jsou plošné a v podstatě zbavené tělesnosti. Přesto však jde o mohutné postavy neanatomických proporcí, které dominují scéně. Jeden z aktérů zápasu leží poražen a druhý zápasník se nad poraženého soka sklání s dlaněmi až efektně opřenými o svá kolena. Ač jde o jednoznačně dramatické téma, autorem je zachyceno s jistou dávkou nadsázky a odlehčení. K celkovému uvolnění napětí přispívá také svěží barevnost netypická pro scénu tohoto druhu. Jakoby dílo odráželo autorovo šťastné a pozitivní životní období první poloviny 30. let. Obraz Zápasníci je vyhledávanou ukázkou autorovy tvorby časných 30. let, kterou představil na řadě tematických výstav.

WACHSMAN ALOIS

(1898–1942) Alois Wachsman je pozoruhodnou postavou české výtvarné scény první poloviny 20. století. Vystudoval architekturu na Českém vysokém učení technickém v Praze v letech 1917–1922. Ve studiu architektury pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze u Josefa Gočára v letech 1925–1928. Kromě malby a architektury se věnoval také scénografii. Dvacátá léta byla pro Wachsmana velice plodná. Nejen že sám tvořil, ale pracoval také v ateliéru Josefa Gočára jako projektant. Byl také činný ve skupině Devětsil, kterou spoluzakládal. Zpočátku byla jeho tvorba ovlivněna vlnou francouzského kubismu, poté byl ovlivněn surrealismem a na počátku 30. let můžeme v jeho díle vysledovat silný vliv Pabla Picassa.
Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

(kolem 1490)
Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

(1. desetiletí 16. století)
Hans von Aachen / Job v neštěstí

Hans von Aachen / Job v neštěstí

(před 1600)
Domenico Fetti / Adonis

Domenico Fetti / Adonis

(po 1613)
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero