Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00
Základní informace
Galerie výtvarného umění v Ostravě je největší sbírkotvornou galerií Moravskoslezského kraje a jeho příspěvkovou organizací. Sbírky GVUO jsou neustále rozšiřovány a v tuto chvíli již zahrnují přes 23 tisíc uměleckých předmětů. Výstavní prostory GVUO se nacházejí v Domě umění, památkově chráněné budově z roku 1926, která patří mezi skvosty ostravské architektury. GVUO pořádá výstavy, vzdělávací a doprovodné programy pro širokou veřejnost. Umělecká díla ze své sbírky GVUO pravidelně zapůjčuje na výstavy v České republice i zahraničí.
Základní informace
Správní a dokumentační centrum GVUO sídlí od roku 2008 na ulici Poděbradova 1291/12, kde najdete také rozsáhlou knihovnu s badatelnou.
Historie
Ostrava se v prvních desetiletích 20. století etablovala v nové průmyslové a společenské centrum regionu. Velmi záhy začali obyvatelé města pociťovat nedostatek adekvátního výstavního prostoru. Se vznikem Československa přišla brzy i idea Domu umění, který by prezentoval stálou expozici, jejíž základ tvořila Jurečkova obrazárna, vystavoval současné umění, sdružoval umělce a v neposlední řadě plnil výchovné a vzdělávací funkce. K realizaci výstavní budovy dopomohlo setkání Františka Jurečky, ostravského stavitele a sběratele umění, a prvního ředitele Domu umění Aloise Sprušila, který Jurečkův odkaz galerii neobyčejným způsobem rozvíjel v období první republiky.
1923

Dům umění – památka moderní architektury

Od počátku 20. století s rozvojem Ostravska rostl zájem i o výtvarné umění. Dne 24. ledna 1923 byl založen „Spolek pro vystavění a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě“, který vypsal veřejnou soutěž na novou výstavní budovu, jež bude respektovat nejaktuálnější světové trendy architektury. Porota, jejímiž členy byli V. V. Štech i architekti Fr. Vahala a B. Fuchs, udělila dvě druhé ceny návrhům K. Roškota a dvojice Františka Fialy a Vladimíra Wallenfelse. Ti posléze vypracovali definitivní plány, na jejichž základě R. Kaulich postavil Dům umění. Výstavní síň byla 13. května 1926 slavnostně otevřena. Pražští architekti, žáci J. Kotěry a J. Gočára, vyprojektovali budovu pokrokového puristického vzhledu, která akcentovala velké plochy cihlové stěny. Její jedinečné postavení v dobové architektuře spočívalo zvláště v použití lucernového osvětlení velkých sálů, které zajišťovalo ideální přístup denního světla k vystavovaným předmětům. Provoz současné galerie vyžaduje dílčí technologické a funkční úpravy, přesto i dnes můžeme budovu vidět v poměrně intaktní podobě.
1925

Jurečkova obrazárna

Postava ostravského stavitele Františka Jurečka je již tradičně spojována s počátky Galerie výtvarného umění v Ostravě. Jureček se stal duchovním otcem výstavby takzvaného výstavního pavilónu, dnešního Domu umění. Jeho slavnostního otevření se bohužel nedočkal, zemřel 5. října 1925. Již před smrtí se však rozhodl věnovat spolku podstatnou část své sbírky výtvarného umění, což byl čin natolik výjimečný, že se správci Domu umění v čele s Aloisem Sprušilem rozhodli k jejímu trvalému zpřístupnění v takzvané Jurečkově galerii. Jednalo se o velmi cennou sbírku českého umění vedle tří kusů z 18. století (Grund) následovalo dvacet sedm významných obrazů z 19. století (Brožík, Havránek, Chittussi, Machek, Mánesové, Navrátil, Purkyně, Ullik, Uprka, Věšín) a několik položek slabší, či autorsky sporné úrovně. Soubor doplňují práce z počátku 20. století (zejména Slavíček, Hudeček) a skupina významných kreseb (Aleš, Jenewein, Marold, Preisler, Schwaiger, Švabinský). Tento velkorysý dar přispěl ke vzniku Galerie výtvarného umění v Ostravě, sbírkotvorné instituce, která do dnešních dnů shromáždila přes dvacet tři tisíc uměleckých položek.
1926

Alois Sprušil

Duší nejrůznějších aktivit, které vyvrcholily činností Domu umění, byl právě Alois Sprušil (1872–1946). Nejenže byl zakládajícím členem Spolku pro vystavení a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě (později Domu umění), ale zejména byl neúnavným organizátorem výtvarného života, který zájemce o umění organizoval, seznamoval s českými umělci, zval pražské umělce do Ostravy a pořádal prodejní výstavy. S otevřením Domu umění (13. května 1926) byl jmenován do čestné a neplacené funkce ředitele Jurečkovy galerie, kterou horlivě propagoval a rozvíjel. Sám přednášel a prováděl sbírkami. Vedle výstav byla zásadní jeho akviziční činnost, kdy se mu podařilo jedinečným způsobem pokračovat v Jurečkově odkazu a rozšířit původní fond ze 120 na 2100 inventárních čísel. V Archivu města Ostravy se nachází rozsáhlá korespondence Spolku Domu umění a Aloise Sprušila s plejádou českých umělců, s nimiž dojednával výstavy pro Ostravu. Z ní je zejména patrné, že Sprušila s většinou z nich pojilo také přátelství. Byl velmi váženou osobou, která byla pro své aktivity po zásluze ceněna. Neméně důležitá byla jeho role v období druhé světové války, kdy se mu podařilo udržet Dům umění v českých rukou. V závěru války ukryl sbírky před bombardováním v kostelíku v Kunčicích pod Ondřejníkem za pomoci inženýra Eduarda Šebely, ředitele Vítkovických kamenouhelných dolů. Sprušilovi se dostalo ocenění při příležitosti jeho sedmdesátin, kdy byl v Domě umění uspořádán slavnostní večer, o němž referovaly všechny ostravské deníky. Alois Sprušil zemřel 2. listopadu 1946. Slavnostní pohřební průvod mu byl vypraven z Domu umění, který tolik miloval.
Budova Domu umění byla postavena na základě veřejné soutěže, vypsané v roce 1923. Architektonický návrh, podle kterého s drobnými úpravami začal stavět Rudolf Kaulich, navrhli František Fiala a Vladimír Wallenfels, kteří s projektem označeným červeným čtvercem v anonymní soutěži skončili na druhém místě.
Žáci Jana Kotěry a Josefa Gočára vyprojektovali budovu funkcionalistického stylu. Architekti ve svém projektu navázali na místní prostředí i vývoj architektury v první polovině 20. let. Červené cihlové stěny našeho Domu umění zrcadlí architekturu místních hornických kolonií. Díky svému puristickému vzhledu a velkým plochám cihlových stěn je náš Dům umění dodnes výrazný v rámci okolní zástavby. GVUO pracuje na přístavbě Domu umění s názvem Bílý stín, kterou připravil architekt Josef Pleskot.

Partneři

Moravskoslezský kraj
Ministerstvo kultury
Národní plán obnovy
Financováno Evropskou unií
Ostrava !!!
RGČR
Galerie Zdeněk Sklenář
Hravé pohraničí
Fakulta umění Ostravské univerzity
Janáčkova filharmonie Ostrava
Národní divadlo moravskoslezské
Mladý divák
DPO
Fakultní nemocnice Ostrava
Helbich Tiskárna
Newton media
Rengl
EPONA
Fórum Nová Karolina
Tipy na výlet

Mediální partneři

Český rozhlas Vltava
Art Antiques
Artalk
Artikl
ArtRevue
České galerie
Český rozhlas Ostrava
Deník
Flash Art
Ostravan.cz
PATRIOT magazín
Program
Polar
Protimluv
Radio Čas
Kudy z nudy
kdykde
Kariéra? V tuto chvíli nikoho nehledáme.
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero