Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00
Informacje podstawowe
Galeria sztuk pięknych w Ostrawie jest jednostką budżetową kraju morawsko-śląskiego i jest to największa kolekcjonerska galeria w regionie. Kolekcje GVUO nieustannie się powiększają, a w obecnej chwili zawierają już ponad 23 000 dzieł sztuki. Sale wystawowe GVUO znajdują się w Domu sztuki, zabytkowym budynku z roku 1926, który należy do klejnotów architektury ostrawskiej. Pod względem jakości kolekcji należy GVUO pomiędzy 5 najbardziej znaczących kolekcjonerskich instytucji w Republice Czeskiej.
Informacje podstawowe
Centrum administracyjno-dokumentacyjne mieści się od 2008r. na ulicy Poděbradova 1291/12, gdzie znajduje się także obszerna biblioteka z pomieszczeniem badawczym.
Historia
Ostrava w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku stała się nowym przemysłowym i społecznym centrum regionu. Wkrótce mieszkańcy miasta zaczęli odczuwać brak odpowiedniej przestrzeni wystawowej. Wraz z powstaniem Czechosłowacji wkrótce pojawiła się idea Domu sztuki, który prezentował by stałą wystawę, którego podstawą by była Jurečkova galeria obrazów, prezentował by sztukę współczesną, zrzeszał artystów i także pełnił wychowawcze i edukacyjne funkcje. Realizacji budynku wystawowego pomogło spotkanie Františka Jurečky, ostrawskiego architekta i kolekcjonera sztuki i pierwszego dyrektora Domu sztuki Aloisa Sprušila, który kontynuował w działalności Jurečka i niezwykłym sposobem ją rozwijał w okresie Pierwszej republiki.
1923

Dom sztuki – pamiątka nowoczesnej architektury

Od początku XX wieku, wraz z rozwojem Ostrawskiego regionu, wzrastało zainteresowanie sztukami pięknymi. Dnia 24 stycznia 1923r. powstało „Stowarzyszenie dla ekspozycji i utrzymywania pawilonu w Morawskiej Ostrawie”, które ogłosiło publiczny konkurs na nowy budynek wystawowy, który będzie respektować najnowocześniejsze światowe trendy w architekturze. Jury, której członkami byli V. V. Štech i architekci Fr. Vahala i B. Fuchs, udzieliło dwie drugie nagrody projektom od K. Roškota i pary Františka Fialy i Vladimíra Wallenfelse. Ci następnie opracowali ostateczne projekty, na podstawie których R. Kaulich wybudował Dom sztuki. Sala wystawowa była dnia 13 maja 1926r. oficjalnie otwarta. Prascy architekci, uczniowie J. Kotěry i J. Gočára, zaprojektowali budynek o progresywnym purystycznym wyglądzie, który akcentował duże obszary cegłowej ściany. Jego wyjątkowa pozycja w architekturze z tamtego okresu polegała przede wszystkim w wykorzystaniu latarni jako oświetlenia dużych sal, które zapewniało idealny dostęp światła dziennego do eksponowanych przedmiotów. Działanie obecnej galerii wymaga częściowych modyfikacji technologicznych i funkcjonalnych, jednak nawet w dzisiejszych czasach możemy budynek widzieć w stosunkowo nienaruszonej formie.
1925

Jurečkova galeria obrazów

Osobowość ostrawskiego architekta Františka Jurečka jest już tradycyjnie kojarzona z początkami Galerii sztuki w Ostrawie. Jureček stał się ojcem duchowym budowli tak zwanego pawilonu wystawowego, dzisiejszego Domu sztuki. Niestety nie dożył się jego uroczystego otwarcia, ponieważ zmarł dnia 5 października 1925r. Jeszcze przed śmiercią zdecydował się darować stowarzyszeniu znaczną część swojej kolekcji dzieł sztuki, co było tak niezwykłym czynem, że się kierownicy Domu sztuki, na czele z Aloisem Sprušilem, zdecydowali na udostępnienie jej w tzw. galerii Jurečka. Chodziło o bardzo cenną kolekcję czeskich dzieł sztuki – oprócz trzech sztuk z XVIII wieku (Grund) chodziło o dwadzieścia siedem znaczących obrazów z XIX wieku (Brožík, Havránek, Chittussi, Machek, Mánesové, Navrátil, Purkyně, Ullik, Uprka, Věšín) oraz o kilka słabszych pozycji lub autorsko wątpliwego pochodzenia. Zbiór dopełniają prace z początku XX wieku (przede wszystkim Slavíček, Hudeček) oraz grupa znaczących obrazów (Aleš, Jenewein, Marold, Preisler, Schwaiger, Švabinský). Ten hojny dar przyczynił się do powstania Galerii sztuki w Ostrawie, instytucji kolekcjonerskiej, która do tej pory zgromadziła ponad dwadzieścia trzy tysiące przedmiotów artystycznych.
1926

Alois Sprušil

Alois Sprušil (1872–1946) był duszą najróżniejszych działań, których kulminacją była czynność Domu sztuki. Był nie tylko członkiem-założycielem Stowarzyszenia dla ekspozycji i utrzymywania pawilonu w Morawskiej Ostrawie (późniejszego Domu sztuki), ale przede wszystkim był wytrwałym organizatorem życia artystycznego, który zainteresowanych sztuką zapoznawał z czeskimi artystami, zapraszał praskich artystów do Ostrawy i organizował wystawy sprzedażowe. Wraz z otwarciem Domu sztuki (dnia 13 maja 1926r.) był mianowany do honorowej i bezpłatnej funkcji dyrektora Galerii Jurečka, którą gorliwie propagował i rozwijał. Sam wykładał i przeprowadzał kolekcjami. Oprócz wystaw była znacząca jego czynność akwizycyjna, kiedy udało mu się unikalnym sposobem kontynuować działalności Jurečki i rozszeszył pierwotny fundusz ze 120 na 2100 numerów inwentarzowych. W archiwum miasta Ostrawy znajduje się obszerna korespondencja Stowarzyszenia Domu sztuki i Aloisa Sprušila z licznymi czeskimi artystami, z którymi organizował wystawy dla Ostrawy. Jest z niej również zauważalne, że Sprušila z większością z nich łączyła także przyjaźń. Był bardzo szanowanym człowiekiem, który był za swoje działania wysoko ceniony. Nie mniej ważna była jego rola w okresie Drugiej wojny światowej, kiedy udało mu się utrzymać Dom sztuki w czeskich rękach. Pod koniec wojny ukrył kolekcje przed bombardowaniem w kościółku w Kunčicích pod Ondřejníkem przy pomocy inżyniera Eduarda Šebely, dyrektora kopalni węgla w Vítkovicích. Sprušil otrzymał wynagrodzenie przy okazji jego siedemdziesięciu lat, kiedy w Domu sztuki odbył się uroczysty wieczór, o którym pisały wszystkie ostrawskie dzienniki. Alois Sprušil zmarł dnia 2 listopada 1946r. Uroczysty pochód pogrzebowy prowadził od Domu sztuki, który tak bardzo kochał.
Budynek Domu sztuki był wybudowany na podstawie publicznego przetargu ogłoszonego w roku 1923. Projekt architektoniczny, według którego z małymi modyfikacjami zaczął budować Robert Kaulich, zaprojektowali František Fiala i Vladimír Wallenfels, którzy w przetargu zajęli drugie miejsce.
Uczniowie Jana Kotěry i Josefa Gočára zaprojektowali budynek w stylu funkcjonalizmu. Architekci w swoim projekcie nawiązali do miejscowego środowiska i rozwoju architektury w pierwszej połowie 20. wieku. Ściany z czerwonej cegły Domu sztuki odzwierciedlają architekturę miejscowych kolonii górniczych. Dzięki swemu purystycznemu wyglądu i dużym ceglanym powierzchniom, się Dom sztuki do dnia dzisiejszego wyróżnia na tle okolicznych budynków.

Partnerzy

Kraj Morawsko-Śląski
Ministerstwo Kultury Czech
Narodowy plan naprawczy
Finansowane przez Unię Europejską
Ostrava !!!
Rada Galerii Republiki Czeskiej
Zdeněk Sklenář Gallery
Pogranicze - gramy w to
Fakulta umění Ostravské univerzity
Orkiestra Filharmonii im. Leoša Janáčka w Ostrawie
Narodowy Theatr Morawsko-śląski
Mladý divák
Przedsiębiorstwo Transportowe Ostrawa
Fakultní nemocnice Ostrava
Drukarnia Helbich
Newton media
RENGL
EPONA
Forum Nová Karolina
Tipy na výlet

Partnerzy medialni

Český rozhlas Vltava
Art Antiques
Artalk
Artikl
ArtRevue
České galerie
Český rozhlas Ostrava
Deník
Flash Art
Ostravan.cz
PATRIOT magazyn
Program
Polar
Protimluv
Radio Čas
Kudy z nudy
kdykde
Kariera? W tej chwili nie szukamy nikogo.
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero