Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Pro školy

Edukační programy pro školy

Edukační programy pro školy

ZA ZÁŽITKEM A POZNÁNÍM DO GALERIE

Edukační programy oživují a zpřístupňují zážitkovou formou aktuální výstavy dětem, žákům, studentům i jiným skupinám. Jejich náplní jsou interaktivní prohlídky a tvořivé aktivity, které probouzejí zájem o umění a kreativitu. Dotýkají se oblastí rámcově vzdělávacích programů i průřezových témat a rozvíjí jejich klíčové kompetence. Podporují svobodný projev, vedou k poznávání sebe sama, společnosti, kultury a reagují i na současné dění ve světě. Prostřednictvím neformálního vzdělávání získávají malí i velcí jedinečnou příležitost proniknout do světa umění a tvořit přímo před originály uměleckých děl ve výjimečném prostředí.

Rezervace programu předem je nutná.
Všechny programy jsou určeny pro min. 6 osob.
Délka programu 60 minut.
Cena: 30 Kč / osoba
pedagogický doprovod zdarma

JAROSLAV KOLÉŠEK / Technointim

23. 1. – 10. 3. 2023

Výstava představí tvorbu sochaře a pedagoga Jaroslava Koléška (*1974). Charakteristickým znakem jeho tvorby je spojení konceptuálního přístupu s tradičním sochařstvím. Ve svých dílech propojuje svět strojů a zbraní s tělem a intimitou. Často pracuje s ironií, vtipem a nadsázkou. Sochy vytváří z bronzu, betonu, cementu, kamene, pískovce, polyesteru i skla.  

NEČEKANÁ SPOJENÍ

pro SŠ, VOŠ, VŠ a jiné skupiny

URSZULA BROLL / Átman znamená dech

23. 1. – 10. 3. 2023

Výstava představí tvorbu polské umělkyně Urszuly Broll (1930 – 2020). V její tvorbě se odrážel vliv východních nauk, indické mystiky, budhismu, taoismu a zenové filozofie. Vytvářela meditační obrazy, akvarely, barevné mandaly, černobílé kresby tuší a horské krajiny. Inspiraci nacházela také v hudbě. Byla spoluzakládající členkou esoterického kroužku Oneiron, iniciátorkou a účastnicí první budhistické skupiny v Polsku.

KOUZLO TVARU

pro MŠ a I. třídu ZŠ

VRSTVY TICHA

pro II. – IX. třídu ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

DO NITRA

pro SŠ, VOŠ, VŠ a jiné skupiny

TICHÝ HOLAN V MANÉŽI

6. 2. – 24. 3. 2023

Komorní výstava v Kabinetu grafiky představí tvorbu grafiků a malířů Františka Tichého a Karla Holana. Oba autory spojoval zájem o cirkusovou tematiku. Na dřevorytech, leptech a suchých jehlách uvidíte břichomluvce, žongléry na koních, akrobatky, klauny, hadí tanečnice a další.

Kvůli malému výstavnímu prostoru je max. kapacita 15 osob.

KRASOJÍZDA

pro MŠ, I. stupeň ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

Buďte originál, učte v galerii!


Zpestřete si výuku! Nabízíme Vám možnost výuky přímo v prostředí GVUO. Právě probíráte Jana Amose Komenského? Přijďte si prohlédnout jeho portrét od Václava Brožíka a popovídejte si s žáky o jeho životě a době, ve které žil… Sdělte nám probírané učivo z dějepisu, literatury, přírodovědy, občanské nauky, matematiky či geometrie… Pokusíme se pro Vás vybrat umělecké dílo z našich sbírek, které se k probírané látce hodí. K vybranému dílu připravíme krátký výklad, případně po domluvě s Vámi i tvůrčí aktivitu (například vytváření trojrozměrných modelů z hlíny, vytváření vlastního herbáře, míchání barev z květů), která by formálně, či obsahově navazovala. Vaše hodiny získají přesah a žáci, či studenti novou inspiraci.

Délka trvání po dohodě, standardně 45–90 minut. Neváhejte nás kontaktovat s dostatečným časovým předstihem. Během výuky můžete využít také naše připojení na internet, promítací plátno i notebook. Do výuky Vám rádi zapůjčíme odborné publikace z naší knihovny (témata: architektura, design, výtvarné umění, fotografie, odívání, typografie, umělecká řemesla, památková péče).

Program na míru pro školy

Program na míru pro školy

Máte zájem o vzdělávací program na míru, který vašim žákům a studentům přiblíží vybranou oblast výtvarného umění, dějin umění či kulturu? Rádi vám připravíme program na míru vašim přáním.
Předchozí rezervace nutná.
Bližší info a rezervace:
Jana Sedláková
T: +420 734 437 181, E: sedlakova@gvuo.cz
Hedvika Dalecká
T: +420 731 691 561, E: dalecka@gvuo.cz
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero