fbpx
Načítání obsahu...
Dům umění
10.00–18.00

Pro školy

Edukační programy pro školy

Edukační programy pro školy

ZA ZÁŽITKEM A POZNÁNÍM DO GALERIE

Edukační programy oživují a zpřístupňují zážitkovou formou aktuální výstavy dětem, žákům, studentům i jiným skupinám. Jejich náplní jsou interaktivní prohlídky a tvořivé aktivity, které probouzejí zájem o umění a kreativitu. Dotýkají se oblastí rámcově vzdělávacích programů i průřezových témat a rozvíjí jejich klíčové kompetence. Podporují svobodný projev, vedou k poznávání sebe sama, společnosti, kultury a reagují i na současné dění ve světě. Prostřednictvím neformálního vzdělávání získávají malí i velcí jedinečnou příležitost proniknout do světa umění a tvořit přímo před originály uměleckých děl ve výjimečném prostředí.

Rezervace programu předem je nutná.
Všechny programy jsou určeny pro 8 osob + 1 pedagog + 1 lektor
Délka programu 60 minut.
Vstupné: 30 Kč / osoba
pedagogický doprovod zdarma

METAKÓDY / VÁCLAV RODEK

15. 3. 2021 – 6. 6. 2021

Výstava představuje tvorbu malíře Václava Rodka, pedagoga Fakulty umění Ostravské univerzity. Na výstavě jsou zastoupeny především velkoformátové obrazy, ve kterých autor osciluje mezi abstrakcí a stylizovaným zobrazením. Rodek se zabývá tématy, jako jsou vnímání, vidění a zpochybňování. Pro jeho tvorbu je typické kombinování různých technik, používání šablon a dřevěných dýh. Pracuje s významovými posuny, tvarovou ambivalencí, fragmentarizací figur a jejich prorůstáním do organických tvarů, nebo jejich vrstvením do několika prostorových plánů. Jeho díla obsahují symbolické odkazy, znaky a kódy. Jsou provázána s filozofií, literaturou a antickou mytologií.

CO SE SKRÝVÁ V OBRAZE?

pro MŠ a I. třídu ZŠ

VZHŮRU NA OLYMP

pro II. – IX. třídu ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

JINÁ SDĚLENÍ

pro SŠ, VOŠ, VŠ a jiné skupiny

ŠPANĚLŠTÍ UMĚLCI PAŘÍŽSKÉ ŠKOLY


Výstava představí představí tvorbu španělských umělců ze sbírek GVUO. Jedná se o jednu z největších kolekcí španělského umění v České republice. Výstava se soustředí na období kolem roku 1946, kdy se v pražském Mánesu konala první poválečná prezentace španělského umění s názvem Umění republikánského Španělska. Na výstavě jsou zastoupeny kresby, grafiky a malby představitelů tzv. Pařížské školy, jako byli Óscar Domínguez, Hernando Viñes Soto, Antoni Clavé i Sanmartí a mnoho dalších.  

JEDNÍM TAHEM

pro MŠ a I. třídu ZŠ

CO SKVRNY NAPOVÍ

pro II. – IX. třídu ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

VRYTÉ DO PAMĚTI

pro SŠ, VOŠ, VŠ a jiné skupiny
Program na míru pro školy

Program na míru pro školy

Máte zájem o vzdělávací program na míru, který vašim žákům a studentům přiblíží vybranou oblast výtvarného umění, dějin umění či kulturu? Rádi vám připravíme program na míru vašim přáním.
Předchozí rezervace nutná.
Bližší info a rezervace:
Jana Sedláková
T: +420 734 437 181, E: sedlakova@gvuo.cz
Hedvika Dalecká
T: +420 731 691 561, E: dalecka@gvuo.cz
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero