fbpx
Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Pro školy

Edukační programy pro školy

Edukační programy pro školy

ZA ZÁŽITKEM A POZNÁNÍM DO GALERIE

Edukační programy oživují a zpřístupňují zážitkovou formou aktuální výstavy dětem, žákům, studentům i jiným skupinám. Jejich náplní jsou interaktivní prohlídky a tvořivé aktivity, které probouzejí zájem o umění a kreativitu. Dotýkají se oblastí rámcově vzdělávacích programů i průřezových témat a rozvíjí jejich klíčové kompetence. Podporují svobodný projev, vedou k poznávání sebe sama, společnosti, kultury a reagují i na současné dění ve světě. Prostřednictvím neformálního vzdělávání získávají malí i velcí jedinečnou příležitost proniknout do světa umění a tvořit přímo před originály uměleckých děl ve výjimečném prostředí.

Rezervace programu předem je nutná.
Všechny programy jsou určeny pro min. 6 osob.
Délka programu 60 minut.
Vstupné: 30 Kč / osoba
pedagogický doprovod zdarma

Na programy se můžete rezervovat od 1. 9. 2021.

ELIŠKA ČABALOVÁ / Místa & Knihy

20. 9. 2021 – 29. 10. 2021

Výstava seznamuje s tvorbou výtvarnice Elišky Čabalové, pedagožky Fakulty umění Ostravské univerzity, a představuje dvě podoby její tvorby. Umělecké knižní objekty a upravované digitální tisky, v nichž autorka zachycuje místa, která jsou jí blízká. Na výstavě jsou prezentovány také knižní makety, které zachycují historický vývoj knihy a knižní vazby. Autorka ve svých dílech překračuje hranici uměleckého řemesla směrem k volné sochařské tvorbě.

AHOJ, KNIHO!

pro MŠ a I. třídu ZŠ

KNIHA – OBJEKT

pro II. až V. třídu ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

DENÍK NA MÍRU

pro II. stupeň ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

MEZI LISTY

pro SŠ, VOŠ, VŠ a jiné skupiny

LADISLAV ZÍVR / Sochy a kresby

20. 9. 2021 – 12. 11. 2021

Výstava představí sochy a kresby významného českého sochaře Ladislava Zívra, který byl ovlivněn kubistickou tvorbou Otto Gutfreunda. Ve 30. letech 20. století se nechal inspirovat André Bretonem a surrealismem. Později se přiblížil tvorbě Hanse Arpa i Henriho Moora a vytvářel díla v duchu imaginativní abstrakce. Propojoval svět organické a anorganické přírody s figurálními náměty a díky netradičním přístupům je často vnímán jako jediný surrealistický sochař v historii československého sochařství. Na výstavě budou prezentovány exponáty ze sbírky GVUO, ale navíc také ze soukromých sbírek, které nebývají běžně k vidění.

SOCHA ZE SNU

pro MŠ a I. třídu ZŠ

DOTKNI SE SNU!

pro II. – IX. třídu ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

SKRYTÉ V SÁDŘE

pro SŠ, VOŠ, VŠ a jiné skupiny

Buďte originál, učte v galerii!


Zpestřete si výuku! Nabízíme Vám možnost výuky přímo v prostředí GVUO. Právě probíráte Jana Amose Komenského? Přijďte si prohlédnout jeho portrét od Václava Brožíka a popovídejte si s žáky o jeho životě a době, ve které žil… Sdělte nám probírané učivo z dějepisu, literatury, přírodovědy, občanské nauky, matematiky či geometrie… Pokusíme se pro Vás vybrat umělecké dílo z našich sbírek, které se k probírané látce hodí. K vybranému dílu připravíme krátký výklad, případně po domluvě s Vámi i tvůrčí aktivitu (například vytváření trojrozměrných modelů z hlíny, vytváření vlastního herbáře, míchání barev z květů), která by formálně, či obsahově navazovala. Vaše hodiny získají přesah a žáci, či studenti novou inspiraci.

Délka trvání po dohodě, standardně 45–90 minut. Neváhejte nás kontaktovat s dostatečným časovým předstihem. Během výuky můžete využít také naše připojení na internet, promítací plátno i notebook. Do výuky Vám rádi zapůjčíme odborné publikace z naší knihovny (témata: architektura, design, výtvarné umění, fotografie, odívání, typografie, umělecká řemesla, památková péče).

Program na míru pro školy

Program na míru pro školy

Máte zájem o vzdělávací program na míru, který vašim žákům a studentům přiblíží vybranou oblast výtvarného umění, dějin umění či kulturu? Rádi vám připravíme program na míru vašim přáním.
Předchozí rezervace nutná.
Bližší info a rezervace:
Jana Sedláková
T: +420 734 437 181, E: sedlakova@gvuo.cz
Hedvika Dalecká
T: +420 731 691 561, E: dalecka@gvuo.cz
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero