Loading page...
House of Art
TUES–SUN 10:00–18:00

For schools

Educational programmes for schools

Educational programmes for schools

Our educational programmes are aimed at a wide range of target groups: preschools, primary schools, secondary schools, art schools and universities, plus families and groups of adults.
These fun educational programmes give a fascinating insight into the world of art, offering visitors the chance to become involved in activities related to current exhibitions, develop their creativity and deepen their knowledge through interactive gallery tours. All age groups will enjoy this unique hands-on experience of art in the unique environment of our gallery.
Programme duration: preschools 60 minutes / primary schools, secondary schools, art schools and universities 60 minutes
Price: 30 CZK per child / student, accompanying teachers free of charge, programmes take place Monday–Friday from 08:00–18:00.
It is necessary to book the programmes in advance at www.gvuo.cz

JIŘÍ JOHN / Krása skrytá pod povrchem

25. 9. 2023 – 10. 11. 2023

Výstava představí tvorbu malíře, grafika, kreslíře a ilustrátora Jiřího Johna, který se výraznou měrou zapsal do dějin české výtvarné scény. Leitmotivem jeho tvorby je z velké části příroda. Detailně zaznamenával řád, koloběh zrodu a rozpadu, symbiózu organických i anorganických prvků. Grafické listy nás zavádějí do autorových imaginárních krajin plných poetiky a nadčasovosti.

Omezená kapacita 15 osob

HLEDÁNÍ TVARU

pro MŠ, I. stupeň ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

OBYČEJNĚ NEOBYČEJNÉ

pro II. stupeň ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

V PROUDU SNĚNÍ

pro SŠ, VOŠ, VŠ, ZUŠ a jiné skupiny

PAVEL ŠMÍD / Rituály

25. 9. 2023 – 1. 12. 2023

Výstava představuje dílo významného regionálního umělce, člena skupiny Přirození, malíře a grafika Pavla Šmída. Zastoupeny jsou malby s tematikou lidské figury a portrétu. Zachycují příběhy lidí v různých situacích, prchavé a nevratné okamžiky života. Autor v nich často vychází z fotografických předloh a dobových materiálů. Pro jeho malbu je typické expresivní gesto, intenzivní barevnost, mnohoznačnost figur a rozmazané kontury.

ROZOSTŘENÝ SVĚT

MŠ, I. TŘÍDU ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

V DETAILU

pro II. – V. třídu ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

OŽIVENÁ HISTORIE

pro II. stupeň ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

STŘÍPKY PAMĚTI

pro SŠ, VOŠ, VŠ a jiné skupiny

Buďte originál, učte v galerii!


Zpestřete si výuku! Nabízíme Vám možnost výuky přímo v prostředí GVUO. Právě probíráte Jana Amose Komenského? Přijďte si prohlédnout jeho portrét od Václava Brožíka a popovídejte si s žáky o jeho životě a době, ve které žil… Sdělte nám probírané učivo z dějepisu, literatury, přírodovědy, občanské nauky, matematiky či geometrie… Pokusíme se pro Vás vybrat umělecké dílo z našich sbírek, které se k probírané látce hodí. K vybranému dílu připravíme krátký výklad, případně po domluvě s Vámi i tvůrčí aktivitu (například vytváření trojrozměrných modelů z hlíny, vytváření vlastního herbáře, míchání barev z květů), která by formálně, či obsahově navazovala. Vaše hodiny získají přesah a žáci, či studenti novou inspiraci.

Délka trvání po dohodě, standardně 45–90 minut. Neváhejte nás kontaktovat s dostatečným časovým předstihem. Během výuky můžete využít také naše připojení na internet, promítací plátno i notebook. Do výuky Vám rádi zapůjčíme odborné publikace z naší knihovny (témata: architektura, design, výtvarné umění, fotografie, odívání, typografie, umělecká řemesla, památková péče).

Tailor-made program for schools

Tailor-made program for schools

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero