Loading page...
House of Art
TUES–SUN 10:00–18:00

For schools

Educational programmes for schools

Educational programmes for schools

Our educational programmes are aimed at a wide range of target groups: preschools, primary schools, secondary schools, art schools and universities, plus families and groups of adults.
These fun educational programmes give a fascinating insight into the world of art, offering visitors the chance to become involved in activities related to current exhibitions, develop their creativity and deepen their knowledge through interactive gallery tours. All age groups will enjoy this unique hands-on experience of art in the unique environment of our gallery.
Programme duration: preschools 60 minutes / primary schools, secondary schools, art schools and universities 60 minutes
Price: 30 CZK per child / student, accompanying teachers free of charge, programmes take place Monday–Friday from 08:00–18:00.
It is necessary to book the programmes in advance at www.gvuo.cz

JOSEF VÁCHAL / Putování malého elfa

5. 4. 2023 – 13. 6. 2023

Výstava představí patnáct černobílých dřevorytů významného malíře a grafika Josefa Váchala. V tomto souboru grafických listů nazvaném Putování malého elfa se setkáme s mystickým světem přírody a různými pohádkovými bytostmi.

POHÁDKOVOU KRAJINOU

pro MŠ, I. stupeň ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

EDUARD OVČÁČEK / EDAS: Znaky – 1986 – Groteska

3. 4. 2023 – 19. 5. 2023

Výstava představí dílo významného regionálního umělce, grafika, malíře, vizuálního básníka a lettristy Eduarda Ovčáčka. Zastoupeny jsou grafiky, malby, digitální tisky i prostorová tvorba.

ZA BAREVNÝMI PÍSMENKY

pro MŠ, I. třídu ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

PO KOUŘOVÉ STOPĚ

pro II. – V. třídu ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

UKRYTO VE ZNAKU

pro II. stupeň ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

PÍSMO JAKO OBRAZ

pro SŠ, VOŠ, VŠ a jiné skupiny

Buďte originál, učte v galerii!


Zpestřete si výuku! Nabízíme Vám možnost výuky přímo v prostředí GVUO. Právě probíráte Jana Amose Komenského? Přijďte si prohlédnout jeho portrét od Václava Brožíka a popovídejte si s žáky o jeho životě a době, ve které žil… Sdělte nám probírané učivo z dějepisu, literatury, přírodovědy, občanské nauky, matematiky či geometrie… Pokusíme se pro Vás vybrat umělecké dílo z našich sbírek, které se k probírané látce hodí. K vybranému dílu připravíme krátký výklad, případně po domluvě s Vámi i tvůrčí aktivitu (například vytváření trojrozměrných modelů z hlíny, vytváření vlastního herbáře, míchání barev z květů), která by formálně, či obsahově navazovala. Vaše hodiny získají přesah a žáci, či studenti novou inspiraci.

Délka trvání po dohodě, standardně 45–90 minut. Neváhejte nás kontaktovat s dostatečným časovým předstihem. Během výuky můžete využít také naše připojení na internet, promítací plátno i notebook. Do výuky Vám rádi zapůjčíme odborné publikace z naší knihovny (témata: architektura, design, výtvarné umění, fotografie, odívání, typografie, umělecká řemesla, památková péče).

Tailor-made program for schools

Tailor-made program for schools

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero