Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Pro školy

Edukační programy pro školy

Edukační programy pro školy

ZA ZÁŽITKEM A POZNÁNÍM DO GALERIE

Edukační programy oživují a zpřístupňují zážitkovou formou aktuální výstavy dětem, žákům, studentům i jiným skupinám. Jejich náplní jsou interaktivní prohlídky a tvořivé aktivity, které probouzejí zájem o umění a kreativitu. Dotýkají se oblastí rámcově vzdělávacích programů i průřezových témat a rozvíjí jejich klíčové kompetence. Podporují svobodný projev, vedou k poznávání sebe sama, společnosti, kultury a reagují i na současné dění ve světě. Prostřednictvím neformálního vzdělávání získávají malí i velcí jedinečnou příležitost proniknout do světa umění a tvořit přímo před originály uměleckých děl ve výjimečném prostředí.

Rezervace programu předem je nutná.
Všechny programy jsou určeny pro min. 6 osob.
Délka programu 60 minut.
Cena: 30 Kč / osoba
pedagogický doprovod zdarma

JIŘÍ JOHN / Krása skrytá pod povrchem

25. 9. 2023 – 10. 11. 2023

Výstava představí tvorbu malíře, grafika, kreslíře a ilustrátora Jiřího Johna, který se výraznou měrou zapsal do dějin české výtvarné scény. Leitmotivem jeho tvorby je z velké části příroda. Detailně zaznamenával řád, koloběh zrodu a rozpadu, symbiózu organických i anorganických prvků. Grafické listy nás zavádějí do autorových imaginárních krajin plných poetiky a nadčasovosti.

Omezená kapacita 15 osob

HLEDÁNÍ TVARU

pro MŠ, I. stupeň ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

OBYČEJNĚ NEOBYČEJNÉ

pro II. stupeň ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

V PROUDU SNĚNÍ

pro SŠ, VOŠ, VŠ, ZUŠ a jiné skupiny

PAVEL ŠMÍD / Rituály

25. 9. 2023 – 1. 12. 2023

Výstava představuje dílo významného regionálního umělce, člena skupiny Přirození, malíře a grafika Pavla Šmída. Zastoupeny jsou malby s tematikou lidské figury a portrétu. Zachycují příběhy lidí v různých situacích, prchavé a nevratné okamžiky života. Autor v nich často vychází z fotografických předloh a dobových materiálů. Pro jeho malbu je typické expresivní gesto, intenzivní barevnost, mnohoznačnost figur a rozmazané kontury.

ROZOSTŘENÝ SVĚT

MŠ, I. TŘÍDU ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

V DETAILU

pro II. – V. třídu ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

OŽIVENÁ HISTORIE

pro II. stupeň ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

STŘÍPKY PAMĚTI

pro SŠ, VOŠ, VŠ a jiné skupiny

Buďte originál, učte v galerii!


Zpestřete si výuku! Nabízíme Vám možnost výuky přímo v prostředí GVUO. Právě probíráte Jana Amose Komenského? Přijďte si prohlédnout jeho portrét od Václava Brožíka a popovídejte si s žáky o jeho životě a době, ve které žil… Sdělte nám probírané učivo z dějepisu, literatury, přírodovědy, občanské nauky, matematiky či geometrie… Pokusíme se pro Vás vybrat umělecké dílo z našich sbírek, které se k probírané látce hodí. K vybranému dílu připravíme krátký výklad, případně po domluvě s Vámi i tvůrčí aktivitu (například vytváření trojrozměrných modelů z hlíny, vytváření vlastního herbáře, míchání barev z květů), která by formálně, či obsahově navazovala. Vaše hodiny získají přesah a žáci, či studenti novou inspiraci.

Délka trvání po dohodě, standardně 45–90 minut. Neváhejte nás kontaktovat s dostatečným časovým předstihem. Během výuky můžete využít také naše připojení na internet, promítací plátno i notebook. Do výuky Vám rádi zapůjčíme odborné publikace z naší knihovny (témata: architektura, design, výtvarné umění, fotografie, odívání, typografie, umělecká řemesla, památková péče).

Program na míru pro školy

Program na míru pro školy

Máte zájem o vzdělávací program na míru, který vašim žákům a studentům přiblíží vybranou oblast výtvarného umění, dějin umění či kulturu? Rádi vám připravíme program na míru vašim přáním.
Předchozí rezervace nutná.
Bližší info a rezervace:
Jana Sedláková
T: +420 734 437 181, E: sedlakova@gvuo.cz
Zuzana Grulichová
T: +420 731 691 561, E: grulichova@gvuo.cz
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero