Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

(kolem 1490)

Unikátní deskový obraz zobrazuje Pannu Marii s Ježíškem, flankovanou po pravici svatou Barborou a po levici svatou Kateřinou. Identifikace obou světic je usnadněna přítomností jejich atributů. Svatá Barbora drží v rukou věž, která symbolizuje její mučednickou smrt zazděním, svatá Kateřina jímá meč, kterým byla sťata. V centrální části výjevu nese Panna Maria na rukou Ježíška, který drží knihu jako symbol křesťanské víry. Další postavou na obraze je figura šlechtice, jenž klečí u nohou Bohorodičky. O jeho šlechtickém titulu svědčí erb umístěný u jeho nohou, a kůň ve slavnostním postroji. Dle tehdejších zvyklostí je postava donátora namalovaná v mnohem menším měřítku, než je tomu u ostatních figur, jež náležejí do království nebeského. Jednotné zlaté pozadí obrazu, které symbolizuje nekonečnost víry, působí v tomto obraze poněkud anachronicky. Koncem 15. století již malíři své postavy poměrně často umisťovali do krajinářských kulis, které sakrální reálie přibližovaly světskému životu.

MISTR KRÁLOVÉHRADECKÝ

(přelom 15. a 16. století) Mistr královéhradeckého oltáře, současník známějšího Mistra křivoklátského oltáře, získal své označení dle autorství oltářního triptychu v Katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. Jedná se o pozdně gotického umělce, jehož práce, které jsou umístěny například v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi nebo v kostele Nejsvětější Trojice v obci Sobětuchy, vznikaly na konci 15. století pod vlivem kolínské a bavorské středověké malby.
Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

(kolem 1490)
Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

(1. desetiletí 16. století)
Hans von Aachen / Job v neštěstí

Hans von Aachen / Job v neštěstí

(před 1600)
Domenico Fetti / Adonis

Domenico Fetti / Adonis

(po 1613)
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero