Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

(1. desetiletí 16. století)

Obraz Svaté rodiny s malým Janem Křtitelem a svatým Rochem je jedním z nejstarších děl z ostravské sbírky evropského malířství a patří k prvním obrazům od založení tohoto fondu. Obraz byl nejprve vřazen do okruhu benátské malby současníků a pokračovatelů geniálního díla Giovanni Belliniho s paralelami na dílnu rodiny Santa Croce. Jana Hlaváčková připsala autorství staršímu Francescovi Rizzo da Santa Croce. K poslednímu a zřejmě definitivnímu připsání došlo díky Anchise Tempestinimu, který obraz vřadil do korpusu děl Marca Bella.

Námětem obrazu je sacra conversazione (svatý rozhovor). Představuje Pannu Marii s Ježíškem v těsném vztahu s dalšími světci. Pro nový kompoziční typus svatých rozhovorů byla typická redukce figur na polopostavy, které lépe vyhovovaly rozměrům děl. Pózu samotné Panny Marie je možné vidět na dílech Giovanni Belliniho pro benátský kostel San Francesco della Vigna z roku 1507. Kvalitativní srovnání však nevyznívá příznivě ani pro Marca Bella, ani pro naše dílo. Obraz byl několikrát restaurován, naposledy na počátku tohoto tisíciletí. Bohužel dlouhá historie, vystavování za nevhodných podmínek a několik nepodařených zásahů poznamenalo trvale jeho stav.

BELLO MARCO

(kolem 1470–1523) O životě Marca Bella se mnoho neví, protože údaje pocházejí z nepříliš bohatých archivních záznamů. Pravděpodobně pocházel z Benátek a od roku 1505 je doložitelný v Udine, kde se oženil s Franceschinou, dcerou malíře a řezbáře Domenica Mioni z Tolmezza. Těžištěm Bellovy tvorby byla desková malba oltářních obrazů a zejména drobné obrázky Madon, svatých rodin a svatých konverzací, které vycházely z děl Giovanni Belliniho, u něhož se vyučil.
Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

(kolem 1490)
Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

(1. desetiletí 16. století)
Hans von Aachen / Job v neštěstí

Hans von Aachen / Job v neštěstí

(před 1600)
Domenico Fetti / Adonis

Domenico Fetti / Adonis

(po 1613)
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero