Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Miloš Jiránek / Koupání

1902

Jiránkovo dílo je z velké části inspirováno impresionismem, pro jeho tvorbu je příznačné zachycování hry světla a stínů v jednotlivých obdobích dne. Charakteristická je pro něj malba postav zachycených v krajinných scenériích. Oblíbil si lokality na Mělnicku, slovenskou Detvu a Polanu, ale i Moravské Slovácko, kam jezdil za malířem Jožou Úprkou. Známá jsou taktéž Jiránkova pražská zákoutí, která maloval z Lumbeho vily, jíž se svou rodinou obýval. Dokladem impresionistických krajinných výjevů doplněných lidskou figurou je i Jiránkův obraz Koupání. Postava nahého chlapce na břehu vodní hladiny je zde alegorií pomíjivosti lidského života v souvislosti s přírodou, která je věčná. Nelomené barvy nanášené oddělenými tahy štětcem umocňují impresionistické ražení celého výjevu.


JIRÁNEK MILOŠ

(1875–1911) Miloš Jiránek patří k vůdčím osobnostem zakladatelské generace českého moderního umění, která vstoupila do výtvarného života v průběhu 90. let 19. století s požadavkem tvůrčí svobody a svébytnosti výtvarného projevu. Studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v letech 1894−1899 Akademii výtvarných umění v Praze u  Maxmiliána Pirnera a Vojtěcha Hynaise, studia však musel kvůli své veřejné kritice Václava Brožíka a Františka Ženíška opustit. Od roku 1909 byl šéfredaktorem Volných směrů a společně s Františkem Xaverem Šaldou formoval jejich moderní podobu. Významně se podílel i na organizátorské aktivitě Spolku výtvarných umělců Mánes, měl podstatný podíl na přípravě výstav Auguste Rodina (1902) a Edvarda Muncha (1905) v Praze.
Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

(kolem 1490)
Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

(1. desetiletí 16. století)
Hans von Aachen / Job v neštěstí

Hans von Aachen / Job v neštěstí

(před 1600)
Domenico Fetti / Adonis

Domenico Fetti / Adonis

(po 1613)
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero