Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Marie Čermínová – Toyen / Jezerní krajina

1929

Obraz Jezerní krajina patří k dílům s lyrickou poetikou. Toyen se snažila o zachycení snových výjevů. Fantaskní krajina se zelenomodrou vodní hladinou v pozadí a dominujícím černým skalnatým útvarem je typickou ukázkou autorčina snového období, které převládalo od poloviny 20. do počátku 30. let. Organické útvary vyrůstající z vodní hladiny v podobě jakýchsi neznámých rostlin jsou taktéž častým jevem autorčiných prací této etapy její umělecké tvorby. Surrealistická podstata díla je velmi silná a samotný rok vzniku jej řadí do autorčina zásadního období.

TOYEN-ČERMÍNOVÁ MARIE

(1902–1980) V letech 1917−1922 studovala na Umělecko-průmyslové škole v Praze u profesora Emanuela Dítěte v ateliéru dekorativní malby. Již od počátku vystupovala jako mimořádně svobodná a na pozadí dobových poměrů radikální autorka. Zásadní bylo pro Toyen setkání s jejím druhem a osobou jí nejbližší, malířem Jindřichem Štyrským. Od roku 1923 se stala členkou skupiny Devětsil a také Spolku výtvarných umělců Mánes. V roce 1925 společně s Jindřichem Štyrským odjela do Paříže, kde krátce na to představili svůj vlastní umělecký směr s názvem artificialismus. Tento směr osciloval mezi abstrakcí a surrealismem, přičemž byl také inspirován imaginativní malbou. Po návratu z Francie roku 1934 založila společně s Jindřichem Štyrským surrealistickou skupinu. Válečná léta trávila v Praze. Byla nucena pracovat v ilegalitě bez možnosti výstav. Po skončení války a pod hrozbou nastupující komunistické diktatury Toyen opustila Československo a natrvalo se usídlila v Paříži. Nadále se stýkala s čelními představiteli surrealismu André Bretonem a Benjaminem Péretem a tvořila v duchu pozdního surrealismu až do 70. let.
Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

(kolem 1490)
Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

(1. desetiletí 16. století)
Hans von Aachen / Job v neštěstí

Hans von Aachen / Job v neštěstí

(před 1600)
Domenico Fetti / Adonis

Domenico Fetti / Adonis

(po 1613)
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero