Načítání obsahu...
Dům umění
Út – Ne / 10 – 18

Gehinnom — kráterový

1963

V období 50. let 20. století byla v jeho díle zastoupena velmi individuálně pojatá figurativní tvorba — velké hřmotné archetypální postavy odjinud. Typická byla duchovní rovina a náboženská témata, do kterých vnášel své vlastní představy, prožitky a vize. Od 60. let 20. století vznikala řada strukturálních maleb inspirovaných židovskou tradicí, například Gehinnom mýtické údolí v Jeruzalémě — místo utrpení a očištění, místo duchovní očisty, po které následuje absolutno.

PIESEN ROBERT

Malíř Robert Piesen pocházel po otci z židovské rodiny. V letech 1938−1939 studoval Školu uměleckých řemesel v Brně u Františka Václava Süssera. Během okupace se snažil uniknout deportaci do koncentračního tábora. Podařilo se mu získat falešné dokumenty, nicméně v roce 1942 byl totálně nasazen v Berlíně, kde pracoval v nakladatelství Deutsche Verlag. Musel se také podílet na odklízení trosek po náletech a tyto zážitky ho ovlivnily na celý život. Po roce 1945 byl člen Trnkova studia kresleného filmu a později pracoval jako výtvarník Melantrichu. Byl členem výtvarné skupiny Máj 57, s níž vystavoval v letech 1957−1958. V roce 1962 byla jeho díla vystavena na konfrontační výstavě Argumenty I. v Galerie sztuki nowoczesnej Krzywe Kolo ve Varšavě spolu s tvorbou Jiřího Balcara, Vladimíra Boudníka, Josefa Koblasy, Mikuláše Medka a Aleše Veselého. V 60. letech minulého století měl výstavy ve Vídni a především v Izraeli. V lednu 1965 odjel do Curychu, kde se účastnil mezinárodní výstavy v Galerii Bürdecke. Do Československa se už nevrátil. Odešel nejprve do Vídně a pak Izraele, kde žil v umělecké kolonii Ein Hod.
Mistr královéhradecký / Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

Mistr královéhradecký / Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

(kolem 1490)
Bello, Marco / Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

Bello, Marco / Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

(1. desetiletí 16. století)
Aachen, Hans von / Job v neštěstí

Aachen, Hans von / Job v neštěstí

(před 1600)
Fetti, Domenico / Adonis

Fetti, Domenico / Adonis

(po 1613)
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero