Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Otto Gutfreund / Don Quijote

1911

Jako pro řadu jiných umělců bylo i pro něj inspirativní setkání s dílem Picassa, jehož plastiku Hlava Fernandy (1909) viděl v Praze. Tento vliv je patrný v díle Don Quijote (1911), v němž osobitým způsobem řešil soudobý problém vztahu plochy a objemu. Mimo volnou plastiku vytvořil monumentální reliéf Návrat legií (1922−1923) pro Legiobanku v Praze. Známý je také jeho pomník babičky Boženy Němcové Babička s dětmi (1922). Z 20. let minulého století pocházejí civilistní plastiky s tematikou každodennosti Děvče se psem, Průmysl a Obchod, které vytvořil z pálené hlíny. Otto Gutfreund patří k výrazným osobnostem českého sochařství, přestože jeho umělecká dráha trvala krátce.


GUTFREUND OTTO

(1889–1927) V letech 1903−1906 studoval keramickou školu v Bechyni a v letech 1906−1909 Umělecko-průmyslovou školu v Praze. V letech 1909−1910 žil v Paříži, kde pracoval v ateliéru Antoine Bourdella. Po návratu se stal členem Skupiny výtvarných umělců a vystavil plastiku Úzkost (1911−1912), v níž využil principy analytického kubismu v sochařství. V roce 1914 odjel do Francie, kde ho zastihla první světová válka. Gutfreund vstoupil do Cizinecké legie a roku 1915 podal žádost o včlenění do francouzské armády, která byla zamítnuta. Mezi léty 1916−1918 byl internován v táboře Saint–Michel–de–Frigolet v Bouches–du–Rhône. Po válce žil v Paříži a v roce 1920 se vrátil do Československa. V jeho tvorbě se především v raném období prolínají prvky domácí sochařské tradice a gotického sochařství se znalostí soudobé francouzské tvorby, německého expresionismu a kubismu. Ke stěžejním pracím patří mezi léty 1911−1913 Hamlet, Cellista, Hlava Viki.
Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

(kolem 1490)
Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

(1. desetiletí 16. století)
Hans von Aachen / Job v neštěstí

Hans von Aachen / Job v neštěstí

(před 1600)
Domenico Fetti / Adonis

Domenico Fetti / Adonis

(po 1613)
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero