Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Urbásek, Miloš / Bez názvu

1976–1978

akryl, plátno, 201 × 100,5 cm

Miloš Urbásek patřil k nejvýznamnějším slovenským umělcům, kteří intenzivně pracovali v oblasti geometrické abstrakce a lettrismu. V 60. letech 20. století se postupně odklonil od informelu, reprezentovaného okruhem Konfrontací a začal systematicky zkoumat geometrické tvarosloví. Tato nepojmenovaná práce z let 1976–1978 patří k již vývojově pokročilejším geometrickým studiím, v nichž se Urbásek intenzivněji zabýval světlem ve strukturování barevných přechodů a kontrastních polí. Lze ji vnímat jako významný doklad středoevropského proudu geometrické abstrakce druhé poloviny 20. století.   


URBÁSEK MILOŠ

(1932–1988) Malíř, grafik, ilustrátor, typograf. V letech 1958–1964 studoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě (P. Matejka, V. Hložník). Počátky jeho tvorby jsou spojeny se studiem kubismu. Od 60. let 20. století se ale přikláněl k dobovému trendu strukturální abstrakce. V roce 1960 spolu s Eduardem Ovčáčkem založil a organizoval skupinu bratislavských Konfrontací (výstavy 1961–1964). Avšak od ostatních se začal brzy odlišovat. V jeho tvorbě začala převažovat geometrie, tzn. rytmizace monochromních ploch a geometrické i strukturální členění vizuální informace. V polovině 60. let vytvářel koláže, ve kterých používal písmo a řadil se tak k proudu lettristů. Písmo je víceméně přesným geometrickým tvarem a Urbásek ho používal jako autonomní výrazový prostředek. Již v roce 1965 bylo písmo, či jeho fragment, ústředním geometrickým prvkem jeho obrazů. Později písmo abstrahoval až na jednotlivé křivky a přímky. V první polovině 80. let začal řešit problematiku monochromní malby. Vertikálně i horizontálně členěné plochy byly pojednávány charakteristickým rukopisem šrafování. Tento projev označoval pracovně jako „absolutní malbu“. Miloš Urbásek patřil k nejvýznamnějším představitelům československé geometrické abstrakce a lettrismu. Získal několik ocenění, mezi nejvýznamnější patří prestižní Folkwang-Presse Preis v Essenu v roce 1967.
akryl, plátno, 100 × 99,5 cm, zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva kultury ČR
1982

Urbásek, Miloš / O-82-08

akryl, plátno, 75 × 75 cm, zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva kultury ČR
1982

Urbásek, MIloš / O-85-08

latex, plátno, 94 × 95 cm, zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva kultury ČR
1965

Urbásek, MIloš / Varianta III

Axentowicz, Theodor / Dívka v kožuchu

Axentowicz, Theodor / Dívka v kožuchu

nedatováno
Balabán, Daniel / Betonka (Pod haldou)

Balabán, Daniel / Betonka (Pod haldou)

1983
Balabán, Daniel / Stará erotika

Balabán, Daniel / Stará erotika

1996
Bartoš, Břetislav / Valašská Madona

Bartoš, Břetislav / Valašská Madona

1921
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero