Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Valašská Madona

1921

olej, plátno, 135 × 116 cm

Jedná se o autentické a originální dílo malíře Břetislava Bartoše. Dílo je završením vrcholného autorova tvůrčího období a spolu s obrazy Černá země a Vítkovice (1920) uzavírá jeho unikátní vizi o geniu locci, kde se mísí inspirace Valašska s průmyslovou aglomerací.  Valašská Madona vykazuje formální i námětové principy typické pro Bartošovu tvorbu. Bartoš byl silně ovlivněn dobovým oživením zájmu o romantické duchovní tradice, národní mýty a slovanství obecně.  Obraz je symbiózou člověka a krajiny jako jednoty lidského života a země. Dominantní je líbezná Madona, která je zároveň něžnou matkou a archetypálním symbolem krajiny a místa. Slavnostnost místa a jeho mystická úloha je prodchnuta výraznou melodickou barevností, hudbou barev. Malba patří k tomu nejlepšímu, co autor vytvořil.BARTOŠ BŘETISLAV

(1893–1926) Malíř, grafik a publicista. V letech 1909–1914 studoval na pražské Akademii výtvarných umění (u Vlaho Bukovace, Hanuše Schwaigera a Maxmiliána Pirnera). Patřil k zakládajícím členům Koliby a účastnil její první výstavy v roce 1914 ve Frenštátě pod Radhoštěm. Z jeho válečné tvorby je nutno zmínit prapor Československého dobrovolnického sboru v Itálii, který byl náčrtem k obrazu Za svobodu, slavnostně odhalenému 9. dubna 1917. Samotný obraz je monumentálním dílem, které můžeme vnímat jako reminiscenci na Delacroixovu Svobodu vedoucí lid na barikády. Se čtyřmi bojovníky jako alegorickými symboly českých zemí a Slovenska se stal dobovým manifestačním dílem a také po válce na sebe poutal značnou pozornost. Především v období po roce 1918 je jeho tvorba vysoce ceněna a několik děl vlastnil také prezident Tomáš Garique Masaryk.Během poválečného období se Bartoš věnoval sociálním námětům inspirovaným reálným životem dělníků na Ostravsku a Bezručovými Slezskými písněmi. Tyto zkušenosti inspirovaly k vytvoření cyklů Bezručův kraj a Černá země, Stávka a Revoluce (1920–1921), stěžejních autorových děl.U Bartoše je život dělníka chápán jako symbol, který jen vzdáleně odkazuje k realitě. Je to romantická představa o heroické prapodstatě dělníka, svobodného a přirozeného ve svém vlastním světě. Svou názorovou vizi Bartoš přenáší do vize výtvarné. Jestliže sociální tvorba je příklonem k heroizaci, jako intimní a harmonická se jeví civilní tematika žen a matek.
Dívka v kožuchu

Dívka v kožuchu

nedatováno
Stará erotika

Stará erotika

1996
Betonka (Pod haldou)

Betonka (Pod haldou)

1983
Valašská Madona

Valašská Madona

1921
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero