Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Betonka (Pod haldou)

1983

olej, plátno, 75,2 × 100 cm

Jedná se o rané Balabánovo dílo z počátku 80. let 20. století, u něhož ještě vnímáme spíše popisnou složku. Obraz již ale předjímá malířovu symbolickou orientaci. Zachycuje poetiku periferie, syrového „území nikoho“, v němž se setkává příroda s člověkem. Atmosféra ticha evokuje malby umělecké Skupiny 42. Zároveň motiv ostnatých betonových sloupků a drátů připomíná bezpečnostní ohradníky lágrů a pracovních táborů a zpřítomňuje tak komentář k nesvobodě člověka žijícího v totalitě. 

BALABÁN DANIEL

(1957) Malíř. Jedna z nejvýznamnějších osobností ostravské umělecké scény přelomu 20. a 21. století. Vystudoval pražskou AVU u prof. Františka Jiroudka (1979–1984). Od roku 1993 vede ateliér malby na Ostravské univerzitě, nejprve v rámci Institutu pro umělecká studia Pedagogické fakulty, dnes v rámci Fakulty umění. V roce 2004 se na AVU habilitoval jako docent. V roce 2012 získal cenu Michala Ranného. Samostatně vystavuje od roku 1985, kolektivně od roku 1988. Balabánova tvorba je ovlivněna křesťanskou ikonografií a tematikou, což má původ v rodinném prostředí. Jeho otec byl evangelickým knězem. Již v 80. a 90. letech 20. století se v jeho tvorbě objevují hybridní témata, v nichž zasazuje křesťanskou tematiku do kritického kontextu reálného socialismu, či jiných ironizujících poloh. Později se v jeho tvorbě objevují průniky křesťanství s existenciálními tématy a kritikou konzumního života, které vyúsťují k obecněji pojímané spiritualitě, objevuje se destabilizovaná nebo částečně vyprázdněná figura. Mimo klasickou malbu se v Balabánově díle můžeme setkat i s asambláží či softwarově upravovanými fotografiemi.
akryl, popel, plátno, 180 × 140 cm, zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva kultury ČR
1996

Stará erotika

Dívka v kožuchu

Dívka v kožuchu

nedatováno
Stará erotika

Stará erotika

1996
Betonka (Pod haldou)

Betonka (Pod haldou)

1983
Valašská Madona

Valašská Madona

1921
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero