Načítání obsahu...
Dům umění
Út – Ne / 10 – 18

Prostoupení

1985

Její tvorba gradovala od poetiky těla, smyslnosti a živočišnosti v pro- měnu, kdy hmotné tělo ustoupilo a zůstalo metafyzické pouto vytvořené proti času a proti konečnosti fyzické, jak je můžeme spatřit v díle Prostoupení (1985). Spiritualitu díla dotváří také spojení techniky kresby a perforování. Adriena Šimotová svou konzistentní a přitom osobitou tvorbou patří k výrazným osobnostem evropského umění.


ŠIMOTOVÁ ADRIENA

Malířka a sochařka v letech 1942–1945 studovala na Střední grafické škole v Praze a v letech 1945−1950 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u profesora Josefa Kaplického. Byla členkou uměleckých skupin UB12 a G7. Její tvorba byla spojována s Novou figurací. Příznačné pro ni byly příběhy lidského těla. Od malířských prací, ve kterých se zabývala intimitou každo- denních rituálů, které povýšila na slavnostní okamžik Make–up (1969), až po lidské tělo v mez- ních situacích. Tělo, které je smrtelné a zároveň vzdorující své fyzické pomíjivosti. Potřeba zachytit prchavost proměny ji vedla ke změně výtvarného média. Částečně opustila malířské techniky a začala používat nové výrazové možnosti. Médiem, které jí bylo blízké, se stal papír. Papír, který je stejně křehký a pomíjející jako lidské tělo. Symbolická byla i technika formování, kdy používala vrstvení, prořezávání, promačkávání a frotáže. Její díla jsou záznamy prožitých chvil se symbolickou platností. Tak, jak se postupně proměnila její sochařská a kresebná tvorba k opouštění barev a zdánlivé jednoduchosti, pro- měnila se i rovina námětová a výrazová. Banalita každodennosti ustoupila závažnějším vrstvám tvorby, do kterých se prolíná osobní tragika silně umocněná schopností hlubokého prožitku Vytrácení podob (1997).
Mistr královéhradecký / Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

Mistr královéhradecký / Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

(kolem 1490)
Bello, Marco / Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

Bello, Marco / Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

(1. desetiletí 16. století)
Aachen, Hans von / Job v neštěstí

Aachen, Hans von / Job v neštěstí

(před 1600)
Fetti, Domenico / Adonis

Fetti, Domenico / Adonis

(po 1613)
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero