Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

František Janoušek / Obraz

1936

Dokladem toho je i plátno s lapidárním názvem Obraz. Tato pojmenování jsou pro díla surrealistických umělců, kteří nezjednodušovali divákům interpretaci děl pomocí názvu, signifikantní. Stejně ve své tvorbě postupovali například i Toyen a Jindřich Štyrský. Plátno, které je malované sytými barvami, vyzařuje plíživost všudypřítomného nebezpečí. Jednotlivé jeho prvky mají vegetabilní a živočišný základ. Jsou to živoucí organismy, které vyvolávají pocit ohrožení. Janoušek se tak vyznává ze svých subjektivních pocitů spjatých s tíživostí doby, ve které žil.

JANOUŠEK FRANTIŠEK

(1890–1943) Tento vynikající malíř patří mezi přední umělce české výtvarné scény první poloviny 20. století. Vystudoval učitelský ústav v Praze a Akademii výtvarných umění v Praze u Vojtěcha Hynaise v letech 1919–1922. Následně podnikl studijní cesty do Vídně a do Německa. Po svém návratu působil jako učitel a až po penzionování se začal věnovat naplno tvorbě. Účastnil se prestižních výstav dané doby, jako byla například slavná Poezie 32. Janouškova díla jsou malována v intencích neoklasicismu s prvky kubismu, následně převládla kubisující forma a koncem 20. let se v jeho tvorbě projevil surrealismus. Jeho díla z tohoto období byla prezentována i na výstavě v ostravském Domě umění v roce 1927. Po roce 1933 se v Janouškově tvorbě objevují amébovité tvary, které tvoří shluk vlásečnic a měchýřů. Janouškova díla jako jedna z prvních reagovala na zhoršující se politickou situaci v Evropě a plíživý nástup fašismu. Obrazy jsou zaplněny monstry, jež evokují blížící se nebezpečí. Jejich leitmotivem se stal pocit zla a brutálního násilí, které bují v iracionálních krajinách bezčasí.
Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

(kolem 1490)
Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

(1. desetiletí 16. století)
Hans von Aachen / Job v neštěstí

Hans von Aachen / Job v neštěstí

(před 1600)
Domenico Fetti / Adonis

Domenico Fetti / Adonis

(po 1613)
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero