Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Josef Ignác Raab / Čtrnáct svatých pomocníků

(po 1750)

Obraz Čtrnáct svatých pomocníků zachycuje skupinu svatých (Akátius, Barbora, Blažej, Kateřina Alexandrijská, Kryštof, Cyriak, Diviš, Erasmus, Eustach, Jiří, Jiljí, Markéta Antiochijská, Pantaleon, Vít), kteří byli uctívaní římskokatolickou církví. Jejich přímluva byla prý obzvláště účinná především proti různým nemocem. Skupina Pomocníci v nouzi vznikla ve 14. století poprvé v Porýní jako důsledek morové epidemie později známé jako černá smrt. Ostravský obraz je ukázkou Raabova mistrovství. Bohatě figurálně a prostorově členitá kompozice vykazuje všechny prvky Raabova autorství bez zásahů jiné ruky.


RAAB IGNÁC JOSEF

(1715–1787) Ignác Josef Raab patřil k významným představitelům barokní malby nejen v českých zemích, ale zejména na Moravě. Byl typickým představitelem umělce, jehož dílo je zejména spojeno se zakázkami pro kostelní a klášterní prostory. V roce 1744 vstoupil v Brně do jezuitského řádu, pro který pracoval až do jeho zrušení 1773. Poté se uchýlil na Velehrad, kde měl i nemalou dílnu. Rozsah jeho působení a tvorby je neobvyklý, o čemž svědčí i kvalitativní rozkolísanost u některých pláten, která je způsobena dílenským podílem. Pro ikonograficky bohaté dílo hrála zásadní roli také inspirace v grafice a dalších předlohách, které poskytovaly vzory pro mnohé kompozice. Vrcholná díla představují vynikající příklad osobitě zabarvené pozdně barokní malby, jejíž tvárný rejstřík obsahuje jak tenebrismus, tak prosvětlenou atmosféru. Raab byl velmi dovedným krajinářem, ačkoliv dominantní jsou u něj náboženské figurální scény. Raab byl poučený pozdně slohovou benátskou malbou a komponováním idylicky laděné krajiny s efekty světelné atmosféry.
Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

(kolem 1490)
Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

(1. desetiletí 16. století)
Hans von Aachen / Job v neštěstí

Hans von Aachen / Job v neštěstí

(před 1600)
Domenico Fetti / Adonis

Domenico Fetti / Adonis

(po 1613)
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero