Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00

Josef Ignác Raab / Czternastu świętych pomocników

(po roku 1750)

Obraz czternastu świętych pomocników przedstawia grupę świętych (Akatius, Barbara, Błażej, Katarzyna z Aleksandrii, Krzysztof, Cyriak, Dionizy, Erasmus, Eustachy, Jerzy, Idzi, Małgorzata Antiocheńska, Pantaleon, Wit), czczonych przez kościół rzymskokatolicki. Mówiono, że ich wstawiennictwo jest szczególnie skuteczne przeciwko różnym chorobom. Grupa Pomocnicy w potrzebie powstała w XIV wieku po raz pierwszy w Nadrenii, w wyniku epidemii dżumy znanej później jako czarna śmierć. Ostrawski obraz jest przykładem mistrzostwa Raaba. Bogato i przestrzennie ukształtowana kompozycja pokazuje wszystkie elementy autorstwa Raaba, bez ingerencji innej ręki.

RAAB IGNÁC JOSEF

Ignác Josef Raab był jednym z wybitnych przedstawicieli malarstwa barokowego nie tylko na ziemiach czeskich, ale przede wszystkim na Morawach. Był typowym przedstawicielem artysty, którego twórczość kojarzy się głównie ze zleceniami w przestrzeniach kościelnych i klasztornych. W 1744 r. wstąpił do zakonu jezuitów w Brnie, dla którego pracował do jego zniesienia w 1773 r. Następnie przeniósł się do Velehradu, gdzie miał także całkiem duży warsztat. Zakres jego pracy i twórczości jest niezwykły, o czym świadczy jakościowa zmienność niektórych płócien, spowodowana dzięki udziału warsztatu. Dla bogatego ikonograficznego dzieła odgrywała zasadniczą rolę także inspiracja w grafice i innych dziełach, które stanowiły wzór dla wielu kompozycji. Arcydzieła stanowią wybitny przykład charakterystycznego obrazu późnego baroku, którego wskaźnik plastyczności zawiera zarówno tenebryzm, jak i oświetloną atmosferę. Raab był bardzo zręcznym pejzażystą, chociaż dominowały w nim religijne sceny figuralne. Raab został pouczony przez weneckie malarstwo późnego stylu i kompozycję idyllicznego krajobrazu z efektami świetlistej atmosfery.
Mistrz ołtarza Hradeckiego / Panna Maria ze św. Barbarą i św. Katarzyną

Mistrz ołtarza Hradeckiego / Panna Maria ze św. Barbarą i św. Katarzyną

(około roku 1490)
Święta Rodzina z małym Janem Krzcicielem i św. Rochiem

Święta Rodzina z małym Janem Krzcicielem i św. Rochiem

(pierwsza dekada XVI wieku)
Hans von Aachen / Hiob w nieszczęściu

Hans von Aachen / Hiob w nieszczęściu

(przed rokiem 1600)
Domenico Fetti / Adonis

Domenico Fetti / Adonis

(po roku 1613)
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero