Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE / 10–18

Šerých, Jan / Zrcadlo

2013

ŠERÝCH JAN

Vizuální umělec Jan Šerých (*1972, Praha) žije a působí v Praze. V letech 1992─1999 vystudoval pražské AVU (J. Lindovský, M. Bielický, V. Skrepl). V letech 1996─2002 byl členem umělecké skupiny Bezhlavý jezdec (společně s Josefem Bolfem, Jánem Mančuškou a Tomášem Vaňkem). V roce 2005 se zúčastnil stipendijních pobytů na PROGR v Bernu a v roce 2008 na ISCP Program v New Yorku. Už v letech 2003, 2005 zaujal odbornou veřejnost, kdy se stal finalistou ceny Jindřicha Chalupeckého. Jeho tvorba je zastoupena ve sbírkách Národní galerie v Praze; Galerie hlavního města Prahy; Muzeum umění Olomouc; Wannieck Gallery, Brno; Galerie Klatovy — Klenová. Samostatně vystavuje od roku 1998, skupinově pak od roku 2000.Jan Šerých se zaměřuje převážně na tvorbu maleb, videa a digitálního obrazu. Ve své tvorbě operuje se sémiotikou v obecném slova smyslu, často pracuje s textem. Otevírá téma současné reality jako struktury znaků a zkratek. Výchozím paradigmatem je, že všechny jednotlivé varianty současné kulturní nabídky vznikají ze stejného základu, s nímž se dále pracuje. Znaky jako komunikační prostředky přenášejí informace, vzbuzují emoce, nebo např. definují naše postoje. Zároveň jsou do jisté míry zranitelné a zneužitelné. Šerých tuto zranitelnost obnažuje skrze záměrnou manipulaci se znaky, např. přemísťováním písmen, jejich inverzním zrcadlením, apod. V jeho tvorbě je také přítomný dialog mezi autonomií práce člověka-malíře a technicistního média-softwaru, kdy počítačem zkonstruované rastry rukodělně převádí na plátno. Tento dialog lze v přeneseném smyslu vnímat jako obecnou charakteristiku současnosti, kdy člověk intenzivně vstupuje do interakce se softwarovou technologií.
akryl na plátně; 120 × 120 cm; zakoupeno 2018 za přispění Ministerstva kultury ČR
2013

Šerých, Jan / Zrcadlo

akryl na plátně; 50 × 70 cm; zakoupeno 2018 za přispění Ministerstva kultury ČR
2013

Šerých, Jan / En

akryl na plátně; 50 × 70 cm; zakoupeno 2018 za přispění Ministerstva kultury ČR
2013

Šerých, Jan / Ne

Bolf, Josef / V noci

Bolf, Josef / V noci

2014
Bolf, Josef /  Z lesa

Bolf, Josef / Z lesa

2005
Bolf, Josef / Bez názvu

Bolf, Josef / Bez názvu

2006
Bolf, Josef / Bez názvu

Bolf, Josef / Bez názvu

2006
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero