Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Živly

1999–2001

kombinovaná technika, digitální tisk, kombinace dřevěná konstrukce, kappa desky, v. 420 × 110 × 110 cm

zakoupeno 2020 za přispění Ministerstva kultury ČR

Objekt je dokladem Nešlehova zájmu o téma živlů. Formálně zprostředkovává pozdní experimentální posun v jeho umělecké praxi. Zatímco v předchozích pracích nalézáme rukodělný malířský, kreslířský, či materiálový projev, případně práci s fotografií, tento objekt spadá svou formou do 21. století a dokládá Nešlehovu tvůrčí flexibilitu a neustrnulost v uměleckém bádání. Živly na této vysoké kubické konstrukci jsou zobrazovány skrze digitálně upravené statické fotografie televizních obrazovek. Na záznamech nalezneme i autentické prvky přenosového média, včetně emblému televizní stanice a technických znaků televize jako přístroje. Živly jako archetypální fenomén a námět jsou zde transponovány novými médii. Věžovitý objekt trochu mate tělem, při čtení a snaze o rozklíčování obrazových znaků jednotlivých stěn máme tendenci hledat posloupnosti, návaznosti, hierarchizaci, v posledku i naraci, načež zjišťujeme, že příběh jednotlivých polí explicitně přítomný není. Jsme konfrontováni spíše s nehierarchickou mnohostí znaků, což je typický doklad postmoderního umění.          


NEŠLEHA PAVEL

(1937–2003) Malíř, kreslíř, grafik, tvůrce objektů a pedagog. Vystudoval VŠUP u Aloise Fišárka. Nešleha patří k významným zástupcům umění 70. a 80. let. V roce 1971 získal zlatou medaili na bienále grafiky, Trieste (Premio Césare Sofianopulo). V roce 1975 pak stříbrnou medaili za grafiku na mezinárodní výstavě MIR 75, která byla pořádána ke 30. výročí založení OSN. Raná Nešlehova tvorba nese rezidua moderny, v 60. letech nastupuje v jeho díle vliv materiality a strukturálních projevů informelu. Tato tendence je patrná v celém jeho pozdějším díle. Výrazným prvkem Nešlehovy práce je zájem o technicky precizní zachycení detailů a konstrukce rozličných biomorfních tvarů. Tematicky se vztahuje k živlům ohně, vody, vzduchu a země. V jeho díle nalezneme surrealistické propojování konkrétních a neurčitých propozic, mytologii i práci se symboly. Nešleha také pracuje s přenosem dvojrozměrného výtvarného znaku do trojrozměrného objektu. V závěru své tvůrčí práce odhmotňuje projev a zabývá se zobrazením světla.
Dívka v kožuchu

Dívka v kožuchu

nedatováno
Stará erotika

Stará erotika

1996
Betonka (Pod haldou)

Betonka (Pod haldou)

1983
Valašská Madona

Valašská Madona

1921
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero