Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Zdravící šlechtic s kloboukem v ruce – z cyklu Lotrinská škola

1624

lept, papír, 135 × 89 mm

zakoupeno 2020


CALLOT JACQUES

(1592–1635) Významný vrcholně barokní rytec a kreslíř pocházel z lotrinského města Nancy, v němž se narodil i zemřel. Hojně pobýval i v Paříži a Flandrech, odkud čerpal náměty dotýkající se prostého života člověka, stejnou měrou života determinovaného válečnými konflikty. Proto se se v jeho díle setkáváme jak s žánrovými náměty, multifigurálními scénami přibližujícími život ve městě i na vesnici, tak s reflexí válečného běsnění vyúsťující do burcujících protiválečných listů. Callot dokázal své figury, byť v extrémně drobném měřítku (ve své práci užíval zvětšovacích skel i mikroskopů), přesvědčivě definovat. Jen několika jemnými tahy dokonale popisuje a glosuje narativní scény. Pokud se zklidníme a důkladně zpozorníme, nejlépe s lupou v ruce, můžeme v jeho mnohofigurálních scenériích nalézt nesčetné množství dějů, situací, vztahů a činností. Callot ale uměl empaticky a s přesvědčivou autenticitou zachycovat i samostatně stojící postavy, a to opět v širokém typologickém rejstříku, od šlechticů, přes vojáky až k žebrákům. Kvality jeho uměleckého projevu nelze zúžit jen na figurální náměty. Přesvědčivě a s citem pro detail uměl zachycovat krajinu, faunu a flóru. Nelze se proto divit, že jeho grafické listy obdivoval třeba Rembrandt van Rijn, nebo náš Václav Hollar.
lept, papír, 1135 × 1310 mm, zakoupeno 2020
1629

Dobytí pevnosti La Rochelle

lept, papír, 181 × 328 mm, zakoupeno 2020
1624–1625

Pouť do Gondreville

lept, papír, 81 × 208 mm, zakoupeno 2020
1618

Zahrada – z cyklu Čtyři krajiny

zakoupeno 2020
1617

cyklus Rozmary („Caprici di varie figure“)

zakoupeno 2020
1618–1619

cyklus Tři Pantaloni

zakoupeno 2020
1633–1635

cyklus Útrapy války („Misère de la guerre“)

zakoupeno 2020
1633–1636

cyklus Útrapy války a hrůzy války („Les Misères et les Malheurs de la Guerre“)

zakoupeno 2020
1618

cyklus Velké pašije

lept, papír, 60 × 81 mm, zakoupeno 2020
1635

cyklus Vojenská cvičení

lept, papír, 137 × 84 mm, zakoupeno 2020
1622

cyklus Žebráci

Dívka v kožuchu

Dívka v kožuchu

nedatováno
Betonka (Pod haldou)

Betonka (Pod haldou)

1983
Stará erotika

Stará erotika

1996
Valašská Madona

Valašská Madona

1921
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero