Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Dobytí pevnosti La Rochelle

1629

lept, papír, 1135 × 1310 mm

zakoupeno 2020


CALLOT JACQUES

(1592–1635) Významný vrcholně barokní rytec a kreslíř pocházel z lotrinského města Nancy, v němž se narodil i zemřel. Hojně pobýval i v Paříži a Flandrech, odkud čerpal náměty dotýkající se prostého života člověka, stejnou měrou života determinovaného válečnými konflikty. Proto se se v jeho díle setkáváme jak s žánrovými náměty, multifigurálními scénami přibližujícími život ve městě i na vesnici, tak s reflexí válečného běsnění vyúsťující do burcujících protiválečných listů. Callot dokázal své figury, byť v extrémně drobném měřítku (ve své práci užíval zvětšovacích skel i mikroskopů), přesvědčivě definovat. Jen několika jemnými tahy dokonale popisuje a glosuje narativní scény. Pokud se zklidníme a důkladně zpozorníme, nejlépe s lupou v ruce, můžeme v jeho mnohofigurálních scenériích nalézt nesčetné množství dějů, situací, vztahů a činností. Callot ale uměl empaticky a s přesvědčivou autenticitou zachycovat i samostatně stojící postavy, a to opět v širokém typologickém rejstříku, od šlechticů, přes vojáky až k žebrákům. Kvality jeho uměleckého projevu nelze zúžit jen na figurální náměty. Přesvědčivě a s citem pro detail uměl zachycovat krajinu, faunu a flóru. Nelze se proto divit, že jeho grafické listy obdivoval třeba Rembrandt van Rijn, nebo náš Václav Hollar.
zakoupeno 2020
1617

cyklus Rozmary („Caprici di varie figure“)

lept, papír, 81 × 208 mm, zakoupeno 2020
1618

Zahrada – z cyklu Čtyři krajiny

zakoupeno 2020
1618

cyklus Velké pašije

zakoupeno 2020
1618–1619

cyklus Tři Pantaloni

lept, papír, 137 × 84 mm, zakoupeno 2020
1622

cyklus Žebráci

lept, papír, 135 × 89 mm, zakoupeno 2020
1624

Zdravící šlechtic s kloboukem v ruce – z cyklu Lotrinská škola

lept, papír, 181 × 328 mm, zakoupeno 2020
1624–1625

Pouť do Gondreville

zakoupeno 2020
1633–1635

cyklus Útrapy války („Misère de la guerre“)

zakoupeno 2020
1633–1636

cyklus Útrapy války a hrůzy války („Les Misères et les Malheurs de la Guerre“)

lept, papír, 60 × 81 mm, zakoupeno 2020
1635

cyklus Vojenská cvičení

Dívka v kožuchu

Dívka v kožuchu

nedatováno
Stará erotika

Stará erotika

1996
Betonka (Pod haldou)

Betonka (Pod haldou)

1983
Valašská Madona

Valašská Madona

1921
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero