Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Jaroslav Král / Žně

1934

Obraz Žně z roku 1934 je typickou ukázkou Královy tvorby první poloviny 30. let. Ústředním motivem obrazu je žena, která dominuje uskupení dalších osob, jež se sklizně také účastní. Žena má na pravé ruce zavěšeno ucho košíku a v levé ruce nad hlavou drží bílý šátek. Její pohled směřuje doleva směrem ven z obrazu, jako by se snažila do kompozice přivábit další osoby účastnící se senoseče. Celý výjev čtyř přítomných osob je geometrizovaný osobitou Královou lehkostí. Barevnost je, jak bývá u Krále zvykem, redukovaná, i když kontrast jasné zelené s šedou a bílou působí energickým dojmem a dodává obrazu dynamiku.

KRÁL JAROSLAV

(1883–1942) Jaroslav Král vystudoval reálku v Českých Budějovicích. Poté úspěšně složil zkoušky na Umělecko-průmyslovou školu v Praze, kde studoval figurální a ornamentální kreslení. V roce 1904 byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze do ateliéru Vojtěcha Hynaise. Po ukončení studií se dostal přes Mladou Boleslav do Brna, kde se trvale usadil. Tam byl od počátku na kulturní scéně velice činný. S Josefem Šímou, Jaroslavem Provazníkem a dalšími autory založil Klub výtvarných umělců Aleš. Počátkem 20. let 20. století byl jmenován asistentem technického kreslení na Vysokém učení technickém v Brně. V Králově díle se projevují kubistické tendence už od samého počátku jeho tvorby. V první polovině 20. let se u něj objevují sociální témata, která však okolo roku 1925 až na výjimky opustil. Od počátku 30. let se jeho ústředním tématem stala žena. Doznívala zde jeho kubistická tendence a také se začala objevovat zátiší.
Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

(kolem 1490)
Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

(1. desetiletí 16. století)
Hans von Aachen / Job v neštěstí

Hans von Aachen / Job v neštěstí

(před 1600)
Domenico Fetti / Adonis

Domenico Fetti / Adonis

(po 1613)
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero