fbpx
Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Jiří Bielecki / Černý gravitabil

(1967−1968)

Myšlenka využívání nových materiálů, například prořezávaných, různě barevných plastových fólií v prostorových, obvykle zavěšených objektech z konce 60. let 20. století, byla v našich podmínkách novátorská. Jeho gravitabily se staly objekty, které je možno dále utvářet a jejich prostřednictvím je vždy možné nově definovat prostor a vtáhnout diváka do dějů trojrozměrným působením. Zvláště přirozený, nekončící pohyb, který navozuje pocity lehkosti, je strukturován s důrazem na proměnlivost. Vzhledem k materiálovému charakteru se bohužel mnoho artefaktů nezachovalo v původním stavu, což podtrhuje hodnotu galerijního exponátu, který si tuto originalitu uchoval.

BIELECKI JIŘÍ

Jiří Bielecki patřil k nejvýznamnějším autorům geometricky formovaného umění u nás. Studoval na Průmyslové škole nábytkářské v Chrudimi, což jeho uměleckou tvorbu ovlivnilo experimentováním s materiálem a intervencí do bytového designu. Stal se čelním představitelem Klubu konkretistů, který měl v ostravském prostředí značnou odezvu. Konkréty byly pro umělce instrumenty čistého estetického zážitku. Nově stvořené předměty, které nesly jasný, pozitivní koncept světa. Konkretisté opustili přísně logické konstruování a objekt rozvinuli volněji s účastí iracionální geometrie, anebo ho ponechali otevřený dění, fenoménu a situacím způsobeným přítomností publika. Pro jejich novátorská díla bylo typické nalézt, kromě zavedené terminologie, neologismy, jako například u Bieleckého gravitabilů, v nichž můžeme spatřovat tendence blízké skupině Zero. Jiří Bielecki zde však dosáhl zcela osobitého výtvarného výrazu.
Mistr královéhradecký / Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

Mistr královéhradecký / Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

(kolem 1490)
Marco Bello / Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

Marco Bello / Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

(1. desetiletí 16. století)
Hans von Aachen / Job v neštěstí

Hans von Aachen / Job v neštěstí

(před 1600)
Domenico Fetti / Adonis

Domenico Fetti / Adonis

(po 1613)
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero