Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Pater noster

1995

akryl, plátno, perforováno v ústech postav, 80 x 100 cm

Jiří Surůvka ve svých malbách často komentuje principy manipulace, především v rámci nacistické totality. Také se v tomto ohledu v jeho díle setkáme s využitím motivů dětí, dětského světa, například i v digitálním tisku Dvojčata z roku 1997. Podobně i v této malbě pracuje s motivem dětských tváří vzhlížejících kamsi. Pojídání z jednoho talíře symbolicky parafrázuje monolitický schematismus, do něhož společnost v totalitních režimech upadá. Děti – symbolický základ budoucí společnosti jsou syceny jednou dogmatickou polévkou. Gestem proříznutí plátna v místě dětských rtů Surůvka násobí princip nucené radosti, domnělého štěstí dosaženého násilnou a brutální manipulací. V pozadí, nad hlavami dětí, shlíží hypnotizující oči Adolfa Hitlera.       


SURŮVKA JIŘÍ

Jiří Surůvka (1961) patří k výrazným osobnostem českého porevolučního umění a je významným hybatelem ostravské umělecké scény. Jeho tvorba není mediálně ustálená, což mimo jiné vychází z faktu, že neprošel oficiálním uměleckým vzděláním. Vysokoškolský titul získal v oboru učitelství českého jazyka a literatury na FF OU, kde studoval v letech 1984–1992. Mezi dominantní formy jeho uměleckého projevu patři performance, body art, akční umění, ale také malba, objekt, fotografie, či digitální obraz. Jiřího Surůvku lze jednoznačně označit za politicky, či obecněji společensky, angažovaného umělce. Ve svých alter ego postavách Batmana a policisty vytváří již od 80. let minulého století akce, které kriticky narušují schematické a defektní aspekty fungování společnosti. V jeho díle jsou kontinuálně připomínána rezidua války, ať už explicitně ve vztahu k postavě Adolfa Hitlera, nebo skrze obecnější znaky, například letící bomby, válečné letouny, či vyhladovělé postavy z koncentračních táborů. Surůvkova tvorba je ale stejně tak angažovaná jako ironická. Umělecké výstupy jsou povětšinou doprovázeny jistou dávkou humoru, pozadí však zůstává závažné, často jsou tak spojována s pojmem neo-dada. Živé formy umělecké intervence, které jsou umělci blízké, se propsaly mimo jiné do vzniku umělecké skupiny František Lozinsky (spolu s P. Lysáčkem a F. Kowolowskim), nebo do založení mezinárodního festivalu performance Malamut v Ostravě. Surůvka je také zakladatelem nezávislé ostravské galerie Jáma 10 a je dlouhodobým pedagogem v ateliéru Nových médií na Fakultě umění Ostravské univerzity. V roce 2001 byl spolu s Ilonou Németh vybrán pro prezentaci na Benátském Bienále.
digitální tisk, plátno syntetické, 150 × 150 cm, zakoupeno 2020 za přispění Ministerstva kultury ČR
1997

Dvojčata

dřevo, kov, plast, v. 35 cm, zakoupeno 2020 za přispění Ministerstva kultury ČR
1996

Česká vesnice

akryl, plátno, 69 x 49 cm, zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva kultury ČR
2002

Pijačka absintu

Dívka v kožuchu

Dívka v kožuchu

nedatováno
Stará erotika

Stará erotika

1996
Betonka (Pod haldou)

Betonka (Pod haldou)

1983
Valašská Madona

Valašská Madona

1921
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero