Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

TOYEN / Knihy bez hranic

26. 3. 2024

Vernisáž se uskuteční 26. 3. v 17 hodin. 
vstup volný

Záštitu nad výstavou převzal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo.
Financováno z rozpočtu Ministerstva kultury ČR.

Toyen (Marie Čermínová, 1902–1980), jedna z nejvýznamnějších evropských autorek minulého století se celý svůj život vedle malířské tvorby věnovala knihám. Navrhovala knižní obálky, vazby a ilustrace pro nejrůznější pražská a pařížská nakladatelství. Přestože proslula svými obrazy, její umělecký přínos a význam je mnohem širší. Souběžně s nimi vzniklo rozsáhlé knižní dílo vzbuzující pozornost již v meziválečném období a pokračující i po roce 1947, kdy se z politických důvodů odstěhovala do Francie, kde prožila další úsek svého života. Stala se okamžitě členkou pařížské surrealistické skupiny, jejíž osud sdílela po boku svých předválečných přátel André Bretona a Benjamina Péreta. V novém bydlišti se její vztah ke knize citelně proměnil. Přestala ji chápat jako jeden z možných zdrojů obživy. Soustředila se zejména na knižní obálky a ilustrace do básnických sbírek a teoretických úvah svých přátel, vydávaných často jako bibliofilie v nízkých nákladech. Tuto tvorbu chápala jako bezprostřední součást vlastní práce, paralelní s obrazy, které měla možnost v Paříži představit na několika samostatných výstavách ve významných soukromých galeriích. 

Výstava, která vznikla ve spolupráci s Galerií Zdeňka Sklenáře, představuje konvolut pařížské knižní tvorby Toyen, který Galerie výtvarného umění v Ostravě zakoupila do své sbírky v roce 2023 díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje. 

Karel Srp

Výstava byla připravena ke stému výročí vydání prvních manifestů poetismu a surrealismu. 


© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero