Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Firma bratří Špačků / stavitelů s citem pro detail

26. 2. 2020

Historie této výrazné slezskoostravské stavební firmy se začala psát v roce 1921. V době, kdy bratři Otakar a Oldřich Špačkové začali v Ostravě podnikat. Do roku 1948, kdy byla jejich stavební činnost ukončena, postavili na území Ostravy řadu významných realizací. Zpravidla se jednalo o obytné domy stojící například na dnešním Gagarinově náměstí, v ulici Na Desátém v Moravské Ostravě a několik jejich realizací nalezneme i v Mariánských Horách. V jejich gesci vznikaly i stavby veřejného charakteru, kdy jistou dobu intenzivně spolupracovali s architektem Karlem Kotasem. Dokladem toho je bývalá budova Melantrichu na Nádražní ulici, nebo dnes přestavěný nájemný dům Občanské záložny na rohu ulic Reální a Purkyňova i neexistující stavba tenisového klubu v Komenského sadech. Asi nejvýznamnější samostatnou veřejnou realizací bratří Špačků je budova Městské spořitelny ve Slezské Ostravě (1929). Opominout však nelze ani jejich poměrně náročné technické stavby například pro Vítkovické železárny a Moravské chemické závody. Velmi lukrativní zakázkou pro tuto firmu byla výstavba téměř 13 kilometrů dlouhé tramvajové dráhy ze Svinova do Kyjovic, uvedena do provozu v roce 1927. 

Do kategorie obytných domů patří i soukromá vila Oldřicha Špačka, kterou si v roce 1925 postavil na Sadové ulici v těsné blízkosti Komenského sadů.  Ta se dodnes nachází v majetku rodiny Špačků, přičemž jejich jméno připomíná mluvící znamení na hlavním průčelí domu.

O tom, že tato firma měla ve své době značný vliv, svědčí i fakt, že dnešní Gagarinovo náměstí ve Slezské Ostravě neslo až do roku 1937 pojmenování Náměstí bratří Špačků. 

vstup volný


© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero