logo přechod 1 přechod 2
domů o galerii sbírky expozice pro školy výstavy centrum e-obchod
GVUO > Výstavy > Aktuální  
 
Galerie výtvarného
umění v Ostravě

příspěvková organizace
Poděbradova 1291/12,
702 00 Ostrava 1
+420 596 112 566
info@gvuo.cz
Dům umění
Otevírací doba:
úterý - neděle
10 - 18 hodin
 
Moravskoslezský kraj
Galerie výtvarného umění v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Rada galerií ČR
GVUO je členem
Rady galerií ČR
 
Generální partner
Partneři
 
Spolupracujeme s
SPOK
Bludný kámen
SCA-ART
 
 
 

LEOPOLD A PAUL KUPELWIESER
UMĚNÍ - PRŮMYSL - ARCHITEKTURA

6. 4. – 5. 6. 2016 (Vernisáž 5. 4. v 18 hodin), Dům umění
 

Výstava je koncipována do dvou celků, z nichž jeden je věnován malíři Leopoldu Kupelwieserovi a druhý jeho synovi Paulu Kupelwieserovi, který působil jako ředitel Vítkovických železáren. Leopold Kupelwieser patřil k čelním představitelům rakouské náboženské malby. Realizaci předcházel badatelský průzkum a na výstavě tak jsou poprvé představena autorova díla ze sbírek českých i zahraničních galerií, národního památkového ústavu, olomouckého arcibiskupství. Zároveň je představena tvorba autorů, kteří byli Kupelwieserovými blízkými spolupracovníky či žáky, jako byli Josef von Führich, Friedrich Amerling, Franz Joseph Dobiaschofsky, August Xaver Karel von Pettenkofen, Gottfried Lindauer a Josef Kessler.
Stěžejní část výstavy je věnována Paulu Kupelwieserovi, jenž svým příchodem do Vítkovic v roce 1876 přinesl do výroby nejmodernější soudobé technologie a započal budovat Nové Vítkovice, které za jeho působení představovaly ve středoevropských poměrech konce 19. století unikátní stavební počin. Nové Vítkovice spojily promyšlenost a provázanost výrobního i sociálního programu. Paul Kupelwieser svými schopnostmi, všeobecným rozhledem, orientací a předvídavostí předstihl dobu. Výstava představí na širším pozadí rozvětvené rodiny Kupelwieserů především klíčové a ojedinělé osobnosti otce a syna, kteří dosáhli každý ve svém oboru mimořádných výsledků.

Za kurátorský tým
Renata Skřebská

Komentované prohlídky s kurátory se uskuteční v Domě umění, a to ve středu 20. dubna, 11. a 25. května vždy v 16.30 hodin. Rezervace není nutná. Vstup na komentovanou prohlídku s platnou vstupenkou na výstavu.

Komentované prohlídky zakončí klavírní vystoupení Michala Bárty, který přednese Schubertovu skladbu Kupelwieser waltzer. Skladatel věnoval toto dílo Leopoldu Kupelwieserovi jako svatební dar.

 

Animační program:


Bližší informace a rezervace předem: Jana Sedláková: 734 437 181, sedlakova@gvuo.cz, Marcela Pelikánová: 731 691 561, pelikanovam@gvuo.cz

 

 
  

McCullough Mulvin Architects – Laboratoř přírody. Geologie / Biologie

 

 
6. 4. – 5. 6. 2016 (Vernisáž 5. 4. v 17 hodin)
Dům umění

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Projekty kanceláře McCullough Mulvin Architects z Dublinu mají úzký vztah ke studiu přírody. V provedení budov se odráží přírodní krajina, stávají se experimentálním polem pro studium povětrnostních vlivů – vody a světla –, jež se mohou v Irsku velmi dramaticky projevovat. Jsou rozšířením přírody, přizpůsobují ji, utvářejí ji s pomocí cihel, kamene a dřeva; člověk v přírodě, člověk a příroda. Výstavní projekty spadají do dvou kategorií: první jsou nové budovy se vztahem ke geologii – jsou utvářeny jako přírodní krajiny nebo zvětšené obrysy – nebo připomínají zemský povrch – jako skály, zjizvené a narušené živly. Druhé se vztahují k architektuře intervence – vytvářejí nové věci v nových nebo vedle nich; má to jistou analogii s biologií, s mechem udržujícím se v ulitách pod mořem, s růstem, který napomáhá organismu dýchat a fungovat.

Současná architektura je realizována všude, ale usiluje o to dosáhnout významu a závažnosti. Mnoho architektů je nuceno dodávat standardní představy odrážející magazínovou kulturu; díla jsou rychle konzumována, věcně uspokojují publikum zaměřené pouze na to, co je nové. Zatímco stát, zákony a vysoké finance povýšeně hovoří o podpoře architektury, zatěžují ji ve skutečnosti obrovskými břemeny – nadměrnými předpisy, požadavky všechno ve jménu demokracie vysvětlovat a zaváděním dalších úrovní řízení. To všechno odvádí architekty od procesu rozhodování, odčerpává čas, který by měl být využit na projektování, a postupně potlačuje individuální projev, originalitu a odlišnost. Skutečná architektura je zaháněna na okraj – převažuje snaha o monotónní a bezúčelné prosazování značek a velkých jmen a úroveň řemesla klesá.

Nemělo by to tak být. Svět silně trpí centralizací a homogenizací, ale stále existuje možnost vybojovat si v regionu, ve městě nebo v zemi praktiky, kterým jde o kvalitu místa (na slovo vzatí odborníci v tomto lokálně univerzálním světě jsou z RCR v katalánském Olotu). Rozsah práce není důležitý. Alejandro Aravena, ředitel architektonické sekce benátského Bienále 2016, dokázal zaujmout tím, co architekti dovedou – předvedl jejich výsledky v běžném životě, v horizontu 1 mm.

Na práci architektonické kanceláře McCullogh Mulvin Architects by se mělo nahlížet v tomto světle; jako na pokus být činní na malém ostrově v malých měřítcích a realizovat věci univerzální povahy. Kancelář se rovněž věnuje prozkoumávání šíře a hloubky architektury přesahující standardní vyjádření tvaru a materiálu, a to prostřednictvím filmu a kritického psaní.

McCullough Mulvin Architects

Výstava se koná v rámci 8. ročníku mezinárodního festivalu architektury, designu a umění ARCHIKULTURA 2016.

Přednáška k výstavě se uskuteční 5. dubna v časovém rozmezí 15–17 hodin.

Animační program:
Bližší informace a rezervace předem: Jana Sedláková: 734 437 181, sedlakova@gvuo.cz, Marcela Pelikánová: 731 691 561, pelikanovam@gvuo.cz
 

 


 

Fernández de Córdova & Roda – Casas

 
6. 4. – 5. 6. 2016 (Vernisáž 5. 4. v 17 hodin)
Dům umění

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Výstava je ukázkou naší práce za posledních 36 let. Týká se samostatně stojících domů ve městě Santa Cruz de la Sierra v Bolívii. Téma bylo zvoleno právě proto, že tento typ budov je nejméně zasažen ekonomickými spekulacemi. Výstava nemá za cíl předvést značkovou architekturu, nevztahuje se ke konkrétnímu stylu. Je čistě připomínkou architektonických zkušeností v čase.
Záměrem expozice je, aby si návštěvník mohl uvědomit, jak se postupuje při hledání „zodpovědné nabídky“. Jak se vyvíjejí různé návrhy, které respektují funkci, tvar, prostor, materiál, stavební systémy a další aspekty. Naše práce odráží náš postoj k architektuře, nevěříme totiž v absolutní pravdy a návody, ale v neustálé hledání a experimentování i za cenu, že se dopustíme chyb.
Fernández de Córdova

The exhibition is a sample of our work on individual detached houses realized over a period of 36 years in Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. I chose this topic because according to our experience, this building type is the least contaminated by economic speculation.
The exhibit is not intended as an example of brand architecture, nor does it relate to any particular style, it’s simply the wake of our experience in time.
It is our intention that the visitor on the tour of the exhibition can see that in the quest to find “responsible proposal,“ we have experimented with different proposals relating to function, form, space, materials, building systems, etc… Our work reflects our position on architecture, we do not believe in absolute truths or recipes, but rather in a permanent search and experimentation, even at the risk of making mistakes.

Fernández de Córdova

 

Výstava se koná v rámci 8. ročníku mezinárodního festivalu architektury, designu a umění ARCHIKULTURA 2016.

Přednáška k výstavě se uskuteční 5. dubna v časovém rozmezí 15–17 hodin.

Animační program:
Bližší informace a rezervace předem: Jana Sedláková: 734 437 181, sedlakova@gvuo.cz, Marcela Pelikánová: 731 691 561, pelikanovam@gvuo.cz
 

 


 EDUARD OVČÁČEK / GRAFIKA JE DAR III. / Interpretace partitury opery Leoše Janáčka z Mrtvého domu
 
6. 4. – 5. 6. 2016 (Vernisáž 5. 4. 2016 v 18 hodin)
Dům umění – Kabinet grafiky

 

V této třetí výstavě, která představuje loňský velkorysý dar profesora Eduarda Ovčáčka do fondu Galerie výtvarného umění v Ostravě, je prezentován konvolut digitálních tisků s podtitulem Interpretace partitury opery Leoše Janáčka Z mrtvého domu. Jedná se o 14 grafických listů, vytvořených pro výstavu Druhotvary konanou v roce 2008 v brněnském Památníku Leoše Janáčka. GVUO zcela záměrně vystavuje tento celek v době, kdy v našem městě probíhá mezinárodní hudební festival Janáčkův máj.
Gabriela Pelikánová

Animační program:
Písmobrazy III


Interaktivní prohlídka výstavy: Eduard Ovčáček / Grafika je dar III. se skládá ze dvou částí. V první části provedeme děti / studenty výstavou grafik Eduarda Ovčáčka, českého vizuálního básníka, grafika, sochaře, malíře, fotografa, typografa, kurátora, vysokoškolského pedagoga a jednoho z našich nejvýznamnějších představitelů tzv. lettrismu, popovídáme si o jeho práci a v druhé tvořivé části se jím inspirujeme pro vlastní výtvarné činnosti.

Bližší informace a rezervace předem: Jana Sedláková: 734 437 181, sedlakova@gvuo.cz, Marcela Pelikánová: 731 691 561, pelikanovam@gvuo.cz
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


copyright 2008 - 2011 | Galerie výtvarného umění v Ostravě | all rights reserved TOPlist