Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Dimenze viděného

1982

diptych, fotografie, rtěnka, tužka, papír, každá 29×20,5 cm 

zakoupeno 2023 za přispění Ministerstva kultury ČR

Diptych sestává z fotografie performance autorky při pohybu v prostoru, respektive záznamu jejího tělesného stínu. Druhou částí je autorská kresebná transkripce této akce realizovaná rtěnkou. Dokumentace původně performativních akcí, v nichž se fotografoval tělesný stín, se v této sérii posouvá dál do pozice jeho zhmotnění prostřednictvím otisků prstů, obkreslení, dokreslení rtěnkou, ale i jiných forem výtvarné interakce (například vkládáním zrcadel). Dimenze viděného patří do větší série těchto akcí, kdy se autorka uchyluje pokaždé k jiné tělesné procesualitě. U tohoto konkrétního diptychu je podstatné užití právě rtěnky jako kresebného média, což je autorčino know-how. Užívá ji nikoliv jen z feministického hlediska, nýbrž z pozice jejích formálních kvalit, kdy lze jednoduše přidávat, či ubírat na sytosti rudé barvy v konkrétním zobrazení, a tím násobit, nebo naopak umírnit intenzitu působení témat spojených s fyzičnem, radostí ze života a s obligátní vášní.


TITLOVÁ-YLOVSKY MARGITA

(1957) Multimediální umělkyně. Vystudovala pražskou AVU v ateliéru malby Oldřicha Oplta (1977–1983). Aktuálně působí jako vedoucí ateliéru grafiky na FaVU-VUT v Brně. Její tvorba sice primárně vychází z kresby a malby, tradiční média ovšem překračuje, ať již do oblasti objektu, instalace, práce se světlem, performance, happeningu, land artu, či body artu. V neposlední řadě se autorka věnuje akční malbě. Tato multimediální rozlehlost může mimo jiné demonstrovat generační náladu 80. let 20. Století, která zpochybňuje význam tradiční malby. Podstatným námětem a zároveň nástrojem, s nímž kontinuálně pracuje, se stává vlastní tělo, jeho stín a dotek, respektive záznam gestické emoční reakce. Psychofyzický otisk na podkladový materiál se uskutečňuje různými prostředky. Autorka přirozeně užívá vlastní tělo i ve vztahu k přírodnímu prostoru v rámci performancí, například v pohybové reakci tenkého stromu provázkem spojeného s nahýbajícím se tělem Pohyb stromu a těla (1980). Tělesný dotek jako nástroj umělecké výpovědi ji zavedl k různým experimentům, například k užití Kirlianova přístroje, který na fotografický papír zaznamenával kontakt elektrického výboje s lidským tělem. V obecné rovině autorka zkoumá reciproční vztah dvou entit, jevů či fenoménů. V poslední době využívá moderní technologie, kterými kontextuálně propojuje světelné jevy, pohyby a materiály.
kombinovaná technika, plátno, 74×52 cm, zakoupeno 2023 za přispění Ministerstva kultury ČR
1993

Z cyklu Lásky panenek

svatební šaty, akryl, plátno, 240×190 cm, zakoupeno 2023 za přispění Ministerstva kultury ČR
2020

Svatební šaty II.

Dívka v kožuchu

Dívka v kožuchu

nedatováno
Stará erotika

Stará erotika

1996
Betonka (Pod haldou)

Betonka (Pod haldou)

1983
Valašská Madona

Valašská Madona

1921
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero