Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Tautologická památka

2018

asambláž, fotografie, límeček, zlatá náušnice s opály, 25 × 25 cm

zakoupeno 2023

Dáša Lasotová hojně pracuje s archivem vlastní rodiny. Používá fotografie, předměty denní potřeby, šperky. Fotografie doplněná kompozicí osobních propriet portrétované ženy, tedy límečkem a náušnicí působí zvláštní silou. Zatímco dvojrozměrná fotografie je záznamem vizuálního charakteru  a je tedy tak trochu odtažitým znakem, doplnění osobních prvků je až mrazivě dokumentární. Ukazuje mimo jiné na fakt, že ony opečovávané předměty jsou stále tady, stejně jako fotografický záznam, naproti tomu člověk, který je nosil už ne.  

LASOTOVÁ DÁŠA

(1951) Vizuální umělkyně, pedagožka, kurátorka. Vystudovala český jazyk a literaturu na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, ve stejném oboru získala doktorát na Masarykově univerzitě. Působila jako odborná asistentka oboru didaktiky na PdF Ostravské univerzity, konkrétně v oblasti mentální komunikace s výtvarnými díly 2. poloviny 20. století. Mezi její další profesní oblasti zájmu patří procesuálnost v konceptuálním umění, arteterapie a artefiletika. Vztah ke konceptuálním aspektům v umění si budovala díky osobním kontaktům se slezskými konceptualisty Janem Wojnarem, Karlem Adamusem a jejich teoretikem Jiřím Valochem přímo v Třinci, kde na počátku 70. let působila jako pedagožka. Zde se také seznámila s výtvarníkem Milanem Lasotou, za něhož se provdala. Její autorská vizuální tvorba se od počátku vymezovala proti analytickému konceptualismu. Inklinovala spíše k lyrickým polohám se znatelnou vazbou k přírodním motivům doplňovaným krátkými texty po vzoru východních vizuálních tradic. Inspirace japonským haiku se u autorky přetavila do jednoduchých barevných transkripcí. Dospěla až k minimalistickým polohám monochromních geometrií. Díky užívání akvarelu, výšivek, obtisků a křehkých grafických forem lze tvorbu Dáši Lasotové charakterizovat jako vizuální poezii.
výšivka, akryl, plátno, 297 × 420 mm, zakoupeno 2023
1985

Studie listů akátu (série I-X)

koláž, propisot, kresba, papír, 297 × 420 mm, zakoupeno 2023
1989

Jarní cesty (série I-IV)

koláž, propisot, kresba, papír, 297 × 420 mm, zakoupeno 2023
1983

Podzimní cesty (série I-VI)

kresba, propisot, papír, 297 × 210 mm, zakoupeno 2023
1981

Báseň o ruce (série I-V)

akryl, výšivka, plátno, 50 × 70 cm, zakoupeno 2023
2020

Z kdysi teď

výšivka, akryl, plátno, 69,5 × 69,5 cm, zakoupeno 2023
2020

Bez názvu

asambláž, plátno, 25 × 25 cm, zakoupeno 2023
2018

Adjustované doteky

asambláž, mýdlo, papír, 25 × 25 cm, zakoupeno 2023
2018

Alžbětina železná zásoba

asambláž, fotografie, vyvolaný kinofilm, plátek včelího vosku , 25 × 25 cm, zakoupeno 2023
2018

Světelných kruhů prostý

asambláž, výšivka, plátno, 30 × 30 cm, zakoupeno 2023
2014–2019

Osmisměrky

asambláž, kresba, papír, 420 × 297 mm, zakoupeno 2023
1988

Obraťme list (série I-VIII)

Dívka v kožuchu

Dívka v kožuchu

nedatováno
Stará erotika

Stará erotika

1996
Betonka (Pod haldou)

Betonka (Pod haldou)

1983
Valašská Madona

Valašská Madona

1921
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero