Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Doba smyslná II

2018

akryl, plátno, 140 × 90 cm

Obraz úsporným, zároveň poetickým a záhadným způsobem komentuje dobu, v níž žijeme. Barevně obrazu dominuje růžové péřové boa, jeden ze symbolů kankánu, tedy tance spojeného s erotikou, uvolněnými mravy a provokativností pařížské společnosti počátku 20. století. Doba smyslná, v níž hraje podstatnou roli všudypřítomná sexualita, přítomná dokonce i v produktové reklamě, svět abnormalizovaných požitků a materiálních přebytků, to je jistá dekadentní vrstva současného světa, v němž žijeme. Na Rodkově obrazu ale zaujme kontrastní vizuální pozice neurčité, spíše mužské, než ženské postavy, která působí nejistě a zaskočeně, jako by se v tomto světě neuměla pohybovat. Možná ji smyslné boa spíše tíží, než povznáší.

RODEK VÁCLAV

(1976) Malíř, pedagog. Vystudoval ateliér malby u Prof. Daniela Balabána na Fakultě umění Ostravské univerzity. V roce 2015 získal titul ArtD. na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Od roku 2008 do současnosti působí jako asistent v ateliéru Malba I. na FU OU. Podstatou Rodkovy malby jsou experimenty s médiem malby jakožto komunikačním prostředkem. V jeho vývojové cestě nalezneme několik výrazných formálně-obsahových pozic. Za prvé je to práce s lidskou figurou jako s otevřeným znakovým systémem, kdy dochází k jejímu rozkladu, dekonstrukci, prolínání dvou či několika figur, a podobně. Za druhé je to práce s materiální nástavbou obrazové plochy formou užití olejů, laků, mořidel nebo dýh. Silnou vrstvou v jeho tvorbě jsou pak juxtapoziční obrazové plány. Malíř kontinuálně prolíná abstraktní a zobrazivé složky, opírá se o náročné tematické oblasti, konstruuje neo-mýty, promýšlí filozofické myšlenky minulosti, mytologii, ale třeba i poznatky kvantové fyziky.
kombinovaná technika, plátno, 135 × 165 cm
2019

Nevyřčeno II

Dívka v kožuchu

Dívka v kožuchu

nedatováno
Stará erotika

Stará erotika

1996
Betonka (Pod haldou)

Betonka (Pod haldou)

1983
Valašská Madona

Valašská Madona

1921
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero