Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Fiktivní projekty

2000–2001

fotografie digitálně upravovaná, papír 1000 × 1500 mm

zakoupeno 2020 za přispění Ministerstva kultury ČR

Digitálně manipulovaná fotografie pocházející ze stejnojmenné série poprvé vystavené jako celek v Galerii Václava Špály v Praze v roce 2001. Práce vychází z osobní zkušenosti autorky s krajinou amerického středozápadu, kterou v minulosti obývaly starověké civilizace. Autorka s nimi navazuje hypotetický vztah a nabízí těmto civilizacím pomoc z budoucnosti v podobě současných technologií – solárních panelů, které umístila na vrcholy skalistých hor. Vzniká tak nadreálná situace, která skrze manipulovaný vizuální znak propojuje humánní energie napříč časem.   


MATASOVÁ ADÉLA

(1940) Malířka, sochařka, grafička, tvůrkyně objektů a instalací. Vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze (1958–1964). Samostatně vystavuje od roku 1971, kolektivně od roku 1969, přičemž její dílo bylo hojně vystavováno i na zahraničních výstavách a mezinárodních projektech v Německu, Velké Británii, Belgii, ale především v USA. Od roku 1990 působila jako pedagožka na pražské UMPRUM (ateliér prostorové tvorby textilu a alternativních technik). V roce 2000 jako hostující pedagog na Univerzity of Colorado Boulder. Mezi léty 2004–2005 vykonávala funkci prorektorky pro uměleckou činnost na Akademii Josefa Škvoreckého a mezi léty 2005–2012 působila na Fakultě umění a designu Západočeské univerzity v Plzni, kde spoluzakládala ateliér prostorové a intermediální tvorby. Dílo Adély Matasové je od počátku provázáno s konceptuálním přístupem. Po sametové revoluci zareagovala na nové fenomény uměleckých postupů, což se projevilo především v práci s prostorem, repetitivností a intermedialitou. Instalace konce 90. let 20. století jsou situovány do monumentálních prostor a architektur nejrůznějšího charakteru, například na kamenných stěnách středověkých hradů, v konírnách, radničních sálech a podobně, ale i v exteriérech. Jejím oblíbeným materiálem je kov, konkrétně tenké leštěné ocelové plechy zrcadlící okolí. Častý je plechový materiál vzduchotechnických konstrukcí využívaný pro utváření typických „periskopických“ objektů. Vedle velkoformátových soch a prostorových instalací se Matasová věnuje i tvorbě kinetických závěsných objektů poháněných elektromechanicky, nebo softwarově, kde je opět často přítomen efekt zrcadlení, moment překvapení a materiálová variabilita.
kombinovaná technika, látka, mechanický pohon, 200 × 200 cm, zakoupeno 2020 za přispění Ministerstva kultury ČR
2001–2005

Meziprostory

video, čas 63 s., zakoupeno 2020 za přispění Ministerstva kultury ČR
2019

Každý jsme se někdy chtěli dotknout jsoucnosti

kombinovaná technika, ocel, digitální pohon, zrcadlová ocel, číslice, 50 × 50 × 25 cm, zakoupeno 2020 za přispění Ministerstva kultury ČR
2014

Nekonečno čísel

Dívka v kožuchu

Dívka v kožuchu

nedatováno
Stará erotika

Stará erotika

1996
Betonka (Pod haldou)

Betonka (Pod haldou)

1983
Valašská Madona

Valašská Madona

1921
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero