Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Tangram

nedatováno, (1989)

disperze, sololit, 105 × 105 cm

Malba pochází z pozdního Kučerova období, kdy už autor dlouhodobě pracoval s geometrickými vztahy. Spadá do fáze obrazů, které jsou založeny na zcela minimalizovaném tvarosloví a věcné barevnosti redukované na duální vztah modré a červené barvy. Práce dokládá autorovo rozvažování, kdy racionální geometrické tvary variuje do nesčetných kompozičních vztahů a struktur. Obraz působí na první pohled racionálně, avšak dynamika v něm skrytá zanechává v pozorovateli silný emotivní otisk. Právě tato na první pohled chladná geometrická rastrovitost se v druhém plánu rozvíjí do otevřeného pole rozličných možností tvarových interpretací a navozuje myšlenky nekonečna a paradoxu.    


KUČERA ZDENĚK

(1935) Ilustrátor, sochař, malíř, grafik. V letech 1952–1957 studoval matematiku a výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Člen Klubu konkrétistů. Od roku 1959 působil v Ostravě jako pedagog sochařského modelování na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty, a to až do okupace v roce 1968, kdy byl z ideologických důvodů propuštěn. Uměleckou kariéru tedy započal na začátku 60. let 20. století. Věnoval se sochařské tvorbě a volné grafice, realizoval plastiky pro architekturu a zúčastňoval se mezinárodních grafických bienále. V 60. letech se také začal zabývat malbou. Po roce 1990 byl rehabilitován jako vysokoškolský pedagog. Působil na Palackého univerzitě v Olomouci jako vedoucí Katedry výtvarné výchovy, od roku 1997 jako profesor. Zdeněk Kučera byl jedním z vizionářů, kteří v 60. letech opustili informel a nastoupili na cestu užívání striktní geometrie, která se blížila americkému minimalismu. Na počátku 70. let vznikaly sítotisky, v nichž autor poprvé tematizuje paradoxy viděného a percepce utvářením zdánlivých optických her s geometrickou plasticitou. Paradoxu prostorové iluze a symetrické geometrii se Kučera věnuje po zbytek tvůrčího života i se zapojením nových technologických možností počítačového softwaru.
akryl, plátno, 60 × 60 cm, zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva kultury ČR
2001

Rekonstrukce

Dívka v kožuchu

Dívka v kožuchu

nedatováno
Stará erotika

Stará erotika

1996
Betonka (Pod haldou)

Betonka (Pod haldou)

1983
Valašská Madona

Valašská Madona

1921
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero