Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Koláž

1973

koláž, papír, 32 × 22 cm

Dílo patří mezi tzv. proláže, jejichž podstatou bylo, že se jeden fragmentární obrazový motiv prolíná do druhého. Tak se třeba tvary reálných předmětů propojovaly se strukturami obrazů, nebo se siluetami zvířat, ptáků, motýlů a rostlin, útržky se propisovaly do vizuálních symbolů historie. Práce Koláž pochází z rozsáhlého cyklu Ptáci, v nichž Kolář užívá siluet ptáků k odlišným vizuálním výplním a interpretacím, které pocházejí převážně z dějin výtvarného umění. Tak se jako s výplní můžeme setkat například s fragmenty obrazu Celníka Russoa nebo obecnějšími historickými znaky, jako jsou právě katedrální vitraje vyplňující tělo orla. 

KOLÁŘ JIŘÍ

(1914–2002) Tvůrce koláží, básník. Člen Skupiny 42, Křižovatka a Umělecké besedy. První vizuální práce ve formě konfrontáží tvořil na konci 40. let 20. století. V nich Kolář konfrontoval podobné či protichůdné motivy z různých epoch. Text byl pro Koláře dlouho zásadním uměleckým východiskem. Na přelomu 50. a 60. let konceptuálně vytěžoval strojopis, v němž písmo ztrácelo svůj původní význam. Znak byl oproštěn od své funkce. Dalším významným posunem byly roláže, v rámci nichž rozřezával rozličné obrazové reprodukce na pásky a následně je nově kompozičně kontextualizoval. Jedním z jeho nejzajímavějších objevů se stala chiasmáž. Struktury nejrůznějších druhů písma, notových osnov, dopisů, zeměpisných a hvězdných map, šachovnic či fotografií roztrhal na kousky a pak znovu poskládal a nalepil. Tím se opět ztratil původní význam znaků a vytvořila se zcela nová kompozice. Slepecké básně vznikaly vyražením bodů do plochy bílého papíru, takže je lze vnímat očima i hmatem. Mezi další experimentální metody patřily analfabetogramy, ventiláže a další. Některé Kolářovy postupy z počátku 60. let mají blízko k tehdejším výtvarným tendencím v malířství, zejména reliéfnímu informelu (stratifie), abstraktní nebo tašistické malbě (koláže složené z útržků barevného papíru), lettrismu (typogramy) nebo minimal artu. Řazením a rozvíjením nápadů v cyklech předjímal konceptuální projevy. Tvůrčím způsobem navázal na odkaz meziválečné avantgardy, v 50. a 60. letech výrazně ovlivnil kromě výtvarné scény i oblast poezie, reklamy, ilustrace, ale třeba i aranžování výkladních skříní.
koláž, papír, 32 × 22 cm, zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva kultury ČR
1994

Koláž

Dívka v kožuchu

Dívka v kožuchu

nedatováno
Stará erotika

Stará erotika

1996
Betonka (Pod haldou)

Betonka (Pod haldou)

1983
Valašská Madona

Valašská Madona

1921
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero