Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Kern, Michal / Vzpomínám na vás předkové

1984

pálená hlína, archeologický střep 49,5 × 56 × 4 cm, střep 13,5 × 8,5 × 1,5 cm

Dílo odráží typiku Kernovy konceptuální tvorby, která se projevuje dialogem mezi člověkem-umělcem a přírodou-pálenou hlínou. Umělecké dílo na pomezí první a druhé přírody, což je (nejen) pro slovenskou uměleckou práci období od 60. do 80. let 20. století charakteristické. Zároveň je v práci přítomný procesuální záznam akčního vstupu umělce do struktury přírodního materiálu. V motivu vzpomínky na předky můžeme podprahově číst umělcovo rozčarování z aktuálního života v totalitě.   

KERN MICHAL

(1938 –1994) Malíř, konceptuální, akční a land-artový umělec. V letech 1956–1962 studoval malbu na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě (J. Mudroch). Uskutečnil mnoho studijních cest do Velké Británie, Belgie, Francie, SSSR, Japonska, aj. Patří k čelním představitelům slovenské neoficiální výtvarné scény 70. – 80. let 20. století. Byl jedním z prvních umělců, kteří rozvíjeli koncept land-artu na Slovensku. Po úvodním období konkretismu v 2. polovině 60. let se přiklonil ke konceptuální a k akční tvorbě – akce v přírodě (Hra s kočkami, 1975), které fotograficky zaznamenával, kombinoval s textem a dokresloval. Inklinaci k přírodě projektoval do ekologických témat přes pozorování přírody a vstupování do ní (například Vytvoril som líniu, od 1980) až po hledání symbolického splynutí. Aktivně se účastnil na utváření současné slovenské výtvarné scény. Rád pracoval s principem náhody, přivlastnění a zrcadlení a s pomíjivými médii sněhem, vodou a světlem. Slovenskému uměleckému prostředí zprostředkoval hlubší poznání neoficiální moskevské výtvarné scény. Přispěl k osobité poloze umění v přírodě a k vývoji konceptuální fotografie na Slovensku.
textil, sítotisk, 102 × 81 cm, zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva kultury ČR
1977

Kern, Michal / Každý člověk je můj bratr (Cyklus proti násií)

dřevo, papír, 25 × 25 × 25 cm, zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva kultury ČR
1975

Kern, Michal / Kostka (z cyklu Hry s kostkami)

textil, sítotisk, 81 × 90,5 cm, zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva kultury ČR
1978

Kern, Michal / Mezinárodní pistolový terč (Cyklus proti násilí)

textil, sítotisk, 100,7 × 80,5 cm, zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva kultury ČR
1977

Kern, Michal / Terče (Cyklus proti násilí)

Axentowicz, Theodor / Dívka v kožuchu

Axentowicz, Theodor / Dívka v kožuchu

nedatováno
Balabán, Daniel / Betonka (Pod haldou)

Balabán, Daniel / Betonka (Pod haldou)

1983
Balabán, Daniel / Stará erotika

Balabán, Daniel / Stará erotika

1996
Bartoš, Břetislav / Valašská Madona

Bartoš, Břetislav / Valašská Madona

1921
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero