Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Bez názvu

2004

ze série Nemaluju, fotografická zvětšenina fomaspeed variant, 650 × 1025 mm

zakoupeno 2018 za přispění Ministerstva kultury ČR

Fotografie představuje jednu z typických poloh tvorby Michala Kalhouse. Pracuje v ní s kompozičním zátiším všedního dne, s bezprostředním zachycením stavu věcí, které promlouvají samy za sebe, bez nutnosti nástavbové stylizace. Člověk je zde opět přítomen apriorně, skrze kulisy racionálního zátiší. Vedle polohy ztišení a nepřítomnosti stavu po je v tomto zátiší zároveň možné číst napětí, odrážející jistou neuzavřenost – rohlík není dojedený, víčko nekryje kelímek. Proces je zastaven, přerušen, nedokončen a my se jen můžeme dohadovat proč. Tato konceptualizovaná poloha otevřenosti, napětí, dialogičnosti a práce se všednodenní realitou je opět vlivnou ukázkou posunu české tvůrčí fotografie na přelomu dvacátého a dvacátého prvního století a je dobré tento posun zaznamenávat v institucionálních sbírkách současného umění.

KALHOUS MICHAL

(1967) Fotograf. V letech 1985–1990 vystudoval Přírodovědeckou fakultu UP v Olomouci, učitelství matematika – fyzika a v letech 1990–1995 studoval dějiny výtvarného umění rovněž na UP v Olomouci, toto studium ale neukončil závěrečnou zkouškou. V letech 2001–2006 působil jako kurátor v Galerii Šternberk. Od roku 2006 do současnosti působí jako odborný asistent a vedoucí ateliérů na FU Ostravské univerzity v Ostravě (Katedry intermedií a tvůrčí fotografie). Samostatně i skupinově vystavuje od roku 1995. Kalhous patří k silné generaci fotografů, která experimentuje s médiem a ptá se po jeho hraničních možnostech. Silné jsou jeho polohy fotografických žánrů i krajiny zachycujících otisky každodenní reality, která je buď zaznamenána autenticky, nebo dekontextualizovaně. V rané tvorbě se věnuje vyhrocenějším tématům smrti a jiných mezních situací, později se jeho fascinace přesouvá ke vnímání sily každodennosti a všednosti až k současným polohám prostředí své rodiny.
fotografická zvětšenina fomaspeed variant; 1080 × 788 mm; zakoupeno 2018 za přispění Ministerstva kultury ČR
2002

Bez názvu

fotografická zvětšenina fomaspeed variant,  1080 × 782 mm; zakoupeno 2018 za přispění Ministerstva kultury ČR
1998

Bez názvu

fotografická zvětšenina fomaspeed variant; 1080 × 1520 mm; zakoupeno 2018 za přispění Ministerstva kultury ČR
2006

Bez názvu

Dívka v kožuchu

Dívka v kožuchu

nedatováno
Stará erotika

Stará erotika

1996
Betonka (Pod haldou)

Betonka (Pod haldou)

1983
Valašská Madona

Valašská Madona

1921
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero