Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Spojování (z cyklu O spojování dvou)

1982

papír, překližka, kov, plexisklo, 91,5 × 97 × 10 cm

Asambláž navazuje na období konce 70. let 20. století, kdy v cyklu nazvaném O spojování dvou věcí Kafka vytvořil sérii koláží, v nichž skládal útržky papíru, textilu nebo nalezených materiálů do symetrických plošných kompozic se svorkami, nitěmi nebo jinými spojujícími prvky. Útržkovitá a následně spojovaná struktura může demonstrovat jak existenciální obraz útržků duše, které formují naší osobnost, tak i obecnější reflexi dějin jakožto útržky dějů a fenoménů, jenž lze spojit v celistvou interpretační výpověď doby. Motiv utržení a spojování může také komentovat frustraci, odcizení a touhu po celistvosti v době normalizace. 



KAFKA ČESTMÍR

(1922–1988) Grafik, malíř. V letech 1940–1945 studoval na Baťově škole umění ve Zlíně. Roku 1946 byl přijat ke studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze do ateliéru profesora Emila Filly. Zde se seznámil s kubismem, konstruktivismem a suprematismem. Byl zakládajícím členem skupiny Trasa 54. Na počátku své malířské tvorby ještě přehodnocoval podněty kubismu. Obrazy z počátku 60. let 20. století jsou městské krajiny a abstraktní figury. Kafkova malba se vyvíjela směrem ke geometrizující abstrakci (série monotypů z 60. let). Racionální složku v ní postupně nahradila výtvarná hra s nahodilým uskupením barevných skvrn a zakomponováváním reálných předmětů (písek, sádra, hlína...). Vše vyvrcholilo v 70. letech, kdy vytvořil sérii koláží asambláží, jejichž výrazným motivem je sešívání a spojování. Koncem 70. let vznikla série maleb, které symbolizují bezčasí doby normalizace (Bílé pole, Velká bílá krajina). V 80. letech Čestmír Kafka zpracoval osobitým způsobem zkušenost z návštěvy Japonska (1970) a atmosféru zenových zahrad. V poslední fázi své tvorby tvořil asambláže, nazvané Hmoty. V nich ukládal kořeny, trávu, listí nebo popel na podklad z vaty a uzavíral je do zasklených boxů.
Dívka v kožuchu

Dívka v kožuchu

nedatováno
Stará erotika

Stará erotika

1996
Betonka (Pod haldou)

Betonka (Pod haldou)

1983
Valašská Madona

Valašská Madona

1921
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero