Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Jan Merta

2009

136 ks. Č/B fotografií, 343 × 485 mm, popisky  k fotografiím, 80 × 145 mm

zakoupeno 2018 za přispění Ministerstva kultury ČR

V cyklu fotografií nazvaném Jan Merta se odráží specifická konceptuální strategie Jasanského s Polákem. Stejně jako v sériích fotografií s názvem „Ředitel a zakladatel“, která mapovala činnosti ředitele malého polského kulturního centra, tak i v cyklu nazvaném Jan Merta se dvojice zaměřila na dokumentární záznam autentického životního prostoru, v němž se malíř Jan Merta pohyboval a který byl pro jeho práci a život určující. Stejně jako u jiných obrazových cyklů ani zde nenajdeme na fotkách samotného  člověka (Jana Mertu), ani fotografické záznamy jeho dětství či dospívání. Osobnost malíře je zde konstruována jinak, podprahově, skrze sekundární odkazy, kulisy míst a prosté dokumentární záznamy krajiny, s velkým podílem konkrétních budov, které s malířem souvisejí. Cyklus působí jako pevný výrazový celek. Fotografické záznamy jsou přísně dokumentární a než s expresivní emocionalitou, či sentimentem se setkáváme spíše s technickou narativností a tichou výmluvností. Fotografie doplňují popisy lokalit a událostí. Významnou roli při vzniku díla sehrála manželka malíře Jana Merty, bez níž by ojedinělý soubor 136 fotografií vznikl jen stěží.


 

JASANSKÝ LUKÁŠ – POLÁK MARTIN

Martin Polák (1966) a Lukáš Jasanský (1965) Tvůrčí dvojice konceptuálních fotografů. Společné projekty dělají od poloviny 80. let. Setkali se na Střední průmyslové škole grafické v Praze a společně pokračovali i ve studiu na pražské FAMU. Zde se programově vymezili vůči dominantní modernistické fotografii, která v tomto období v Československu dominovala. Prosadili se především v zahraničí. Význam jejich tvorby vychází z autonomního přístupu k fotografii jako konceptuálnímu prostředku, který je vyvázán z omezujících rámců estetických a inscenovaných rámců, což nemělo vliv jen na médium fotografie, ale zasáhlo i do širší oblasti vizuálního umění. V jejich práci jako celku neexistuje sjednocující téma, i když některá se opakují ─ téma všednosti a každodennosti nebo činnosti jednotlivce. I když aplikují profesionální fotografické přístupy, lze jejich práci vnímat i jako kritiku média. V jejich práci se setkáváme s ironickou a subverzivní rovinou. Tematizují tichou až banální výmluvnost prostředí, v němž je přítomnost člověka patrná jen sekundárně skrze odkazy, předměty a obklopující kulisy. Autoři kontinuálně pracují jako tvůrčí dvojice, přičemž oba jak fotografují, hledají témata, tak i vybírají finální díla pro prezentaci. Jejich přístup je založen na rovnocenném dialogu bez jasnějšího vymezování pozic.
Dívka v kožuchu

Dívka v kožuchu

nedatováno
Stará erotika

Stará erotika

1996
Betonka (Pod haldou)

Betonka (Pod haldou)

1983
Valašská Madona

Valašská Madona

1921
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero