Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Jarní cesty (série I-IV)

1989

koláž, propisot, kresba, papír, 297 × 420 mm

zakoupeno 2023

Geometrické schéma složené ze tří liniových tvarů prvního listu série působí jako výkres z deskriptivní geometrie. Minimalistická jednoduchost kontrastuje s vlepenými usušenými jarními rostlinami, které nesou svébytnou přírodní formu a jenž zároveň kopírují onen předem vytyčený  liniový rozvrh. 

LASOTOVÁ DÁŠA

(1951) Vizuální umělkyně, pedagožka, kurátorka. Vystudovala český jazyk a literaturu na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, ve stejném oboru získala doktorát na Masarykově univerzitě. Působila jako odborná asistentka oboru didaktiky na PdF Ostravské univerzity, konkrétně v oblasti mentální komunikace s výtvarnými díly 2. poloviny 20. století. Mezi její další profesní oblasti zájmu patří procesuálnost v konceptuálním umění, arteterapie a artefiletika. Vztah ke konceptuálním aspektům v umění si budovala díky osobním kontaktům se slezskými konceptualisty Janem Wojnarem, Karlem Adamusem a jejich teoretikem Jiřím Valochem přímo v Třinci, kde na počátku 70. let působila jako pedagožka. Zde se také seznámila s výtvarníkem Milanem Lasotou, za něhož se provdala. Její autorská vizuální tvorba se od počátku vymezovala proti analytickému konceptualismu. Inklinovala spíše k lyrickým polohám se znatelnou vazbou k přírodním motivům doplňovaným krátkými texty po vzoru východních vizuálních tradic. Inspirace japonským haiku se u autorky přetavila do jednoduchých barevných transkripcí. Dospěla až k minimalistickým polohám monochromních geometrií. Díky užívání akvarelu, výšivek, obtisků a křehkých grafických forem lze tvorbu Dáši Lasotové charakterizovat jako vizuální poezii.
výšivka, akryl, plátno, 297 × 420 mm, zakoupeno 2023
1985

Studie listů akátu (série I-X)

koláž, propisot, kresba, papír, 297 × 420 mm, zakoupeno 2023
1983

Podzimní cesty (série I-VI)

kresba, propisot, papír, 297 × 210 mm, zakoupeno 2023
1981

Báseň o ruce (série I-V)

akryl, výšivka, plátno, 50 × 70 cm, zakoupeno 2023
2020

Z kdysi teď

výšivka, akryl, plátno, 69,5 × 69,5 cm, zakoupeno 2023
2020

Bez názvu

asambláž, plátno, 25 × 25 cm, zakoupeno 2023
2018

Adjustované doteky

asambláž, mýdlo, papír, 25 × 25 cm, zakoupeno 2023
2018

Alžbětina železná zásoba

asambláž, fotografie, límeček, zlatá náušnice s opály, 25 × 25 cm
2018

Tautologická památka

asambláž, fotografie, vyvolaný kinofilm, plátek včelího vosku , 25 × 25 cm, zakoupeno 2023
2018

Světelných kruhů prostý

asambláž, výšivka, plátno, 30 × 30 cm, zakoupeno 2023
2014–2019

Osmisměrky

asambláž, kresba, papír, 420 × 297 mm, zakoupeno 2023
1988

Obraťme list (série I-VIII)

Dívka v kožuchu

Dívka v kožuchu

nedatováno
Stará erotika

Stará erotika

1996
Betonka (Pod haldou)

Betonka (Pod haldou)

1983
Valašská Madona

Valašská Madona

1921
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero