Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Fragment ze železné opony, PF 1990

1990

kombinovaná technika, ostnatý drát, papír, dřevěný box, 31 × 21 cm

Železná opona, mocný, silně rezonující fenomén spojený s poválečným rozdělením světa na východ a západ. Její překročení, přesněji řečeno překonání, bylo ilegální, téměř nemožné. Mnoho lidí při tomto pokusu přišlo o život. Úspěšné překročení hranice, skoro vždy z východního směru na západ, znamenalo odloučení od rodiny a nemožnost návratu do rodné země. První polovina 20. století byla díky světovým válkám doprovázena extrémním násilím a dehumanizací, což nakonec vyústilo v rozdělení světa. Ostnatý drát je výmluvným symbolem této temné lidské epochy. Byl součástí zajateckých táborů první i druhé světové války, lágrů, oplocení hraničních pásem, ale i „trnovou korunou“ berlínské zdi. Daniel Fischer si sílu symboliky uvědomil a v roce 1990 tento fragment lidské krutosti petrifikoval do skleněného boxu jako konkrétní a výmluvný signální znak, archeologický nález, hmatatelný otisk děsivého dějinného kontextu.    

FISCHER DANIEL

(1950) Malíř, grafik. Vystudoval Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě (1968–1974, P. Matějka, T. Gajdoš). Od roku 1990 působí na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, kde byl v roce 1992 jmenován profesorem. V současnosti zde působí na Katedře malby a jiných médií. Od roku 1990 je opakovaně hostujícím profesorem v USA – Slippery Rock University (1994), Rhode Island School of Desing (1998). Jeho tvorba se pohybuje na pomezí přírody (vesmíru) a malby. I když se jedná o konceptuálního umělce, v jeho díle má své místo intuice, experiment, náhoda a iracionalita. V začátcích (70. léta 20. století) kombinoval fotografii a kresbu, což později vygraduje do techniky ofsetu a sítotisku. Podstatná část Fischerova díla je malířská. V ní se autor navrací k spontánnímu malířství velkých formátů. I tady je jeho spontaneita řízena racionálním, konceptuálním přístupem. Vytvořený obraz, jenž vzniká přímo v krajině a je jejím konkrétním výsekem, znovu vkládá do původního prostředí a fotografuje. Obraz na fotografii se tak stává malou, ale organickou součástí přírodního dění. Malovaný obraz sám pak zůstává pouhým fragmentem celého procesu. Celkové dílo Daniela Fischera je mnohavrstevné, konceptuální přístup však dominuje.
olej, serigrafie, papír, plátno, sololit, 88,2 × 123 cm, zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva kultury ČR
1978–1979

Rozhovory množin

Dívka v kožuchu

Dívka v kožuchu

nedatováno
Stará erotika

Stará erotika

1996
Betonka (Pod haldou)

Betonka (Pod haldou)

1983
Valašská Madona

Valašská Madona

1921
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero