Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Variace proudění III

1997

nerezový kov, 70 × 70 × 45 cm

Objekt odráží typiku Bieleckého geometrického, materiálového a kinetického výtvarného projevu. Ohýbání hmoty demonstruje aspekty dynamiky, pohybu a tvarové transkripce motivu proudění, které se v jeho díle v obecném slova smyslu objevují jako konstitutivní tvůrčí východisko. Objekt Variace proudění III. má do sebe více uzavřenou formu ve srovnání s příbuznou plastikou Vegetativní Forma z téhož roku, která je více otevřená a expandující do prostoru.  

BIELECKI JIŘÍ

(1929–2000) Malíř, sochař, grafik a tvůrce objektů. Patřil k nejvýznamnějším autorům geometricky formovaného umění u nás. Na uměleckou scénu nastoupil v 60. letech 20. století. Studoval Průmyslovou školu nábytkářskou v Chrudimi, což jeho uměleckou tvorbu ovlivnilo experimentováním s materiály a intervencí do bytového designu. Stal se čelním představitelem Klubu konkretistů. Konkretisté opustili přísně logické konstruování a objekt rozvinuli volněji s účastí iracionální geometrie, anebo ho ponechali otevřený dění, fenoménu a situacím způsobeným přítomností publika. Pro jejich novátorská díla bylo typické nalézt, kromě zavedené terminologie, neologismy, jako například Bieleckého gravitabily, v nichž můžeme spatřovat tendence blízké skupině Zero. V jeho díle můžeme najít souvislosti i s kinetismem, minimalismem či op artem. Prostorové objekty, zavěšené a kineticky interaktivní, podobně jako mobily Alexandera Caldera, se instalačně rozvíjejí do uceleného percepčně-optického prostředí. Ve své pozdější umělecké fázi se Jiří Bielecki věnoval tvorbě obrazů a objektů z kovu.
Dívka v kožuchu

Dívka v kožuchu

nedatováno
Stará erotika

Stará erotika

1996
Betonka (Pod haldou)

Betonka (Pod haldou)

1983
Valašská Madona

Valašská Madona

1921
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero