Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Vratislav 20/20 / Architektura 1990–2010

17. 12. 2010 – 20. 3. 2011
Výstavu pořádá GVUO a Kabinet architektury.

V dějinách měst takováto výjimečná období se objevují jednou během desetiletí, či snad dokonce během staletí jejich trvání. Po roce 1989, a přesněji řečeno, začátkem devadesátých let dvacátého století Vratislav se začíná měnit nebývale rychle.
Nové společenské poměry a nový ekonomický a hospodářský systém se  stává hlavní hybnou sílou přeměn.Na smetišti dějin skončila idea  centrálního  plánování, osudy města uchopili  do svých rukou lidé, jež daleko citlivěji vnímají realitu jeho problémů. Byla demokraticky zvolená zastupitelstva, na významu získávaly iniciativy lidí, jež chtěli pracovat ve prospěch města, taky rostl význam těch, jež vlastnili peněžní prostředky a chtěli je smysluplně uplatnit.   
Započatý před dvaceti léty proces přinesl významné změny v městském panoramatu Vratislavi. V okamžiku otevření se západnímu světu ocitli jsme se tváří v tvář novým přístupům, požadavkům a čelíme novým výzvám. Učili jsme se a nadále se učíme jak spojovat "nové" a "staré", jak  vytvářet příznivé podmínky pro investory a zároveň pro naše občany, jak smířit soukromý zájem s veřejným prospěchem, tudíž  vždy šlo o to, jak nacházet odpovědnost za společnou veřejnou věc, ke které bezesporu město náleží. A tak nakonec vždy se zde jedná  pouze o to, jak sladit rozmanité zájmy a  protiklady ku prospěchu města.   

Jak se během dvaceti posledních let Vratislav změnila ? K jakým změnám dojde v nejbližší budoucnosti?
Na to dává právě odpověď  výstava, jež prezentuje vývoj dvaceti významných okrsků města, které jsou zastoupeny množinou 150 objektů situovaných nejenom v jeho centrální části, ale i na jeho okrajových částích. Výstava mimo jiné ukazuje přeměnu postindustriální vratislavské oblasti na moderní centrum určené k podnikání, výzkumu a výuce. Je zde rovněž, mimo jiné, prezentována řada velkorysých vizí  představitelů města a architektů, které  z různých příčin  nedospěly k naplnění .

Spolupráce: Muzeum architektury ve Vratislavi, Město Vratislav, Vratislav – EHMK 2016

Michal Duda

Kurátor: Michal Duda

K výstavě vyšla doprovodná publikace.

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero