Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Velikonoční příběh v umění

1. 3. – 29. 5. 2022
Záštitu nad výstavou převzal Lukáš Curylo, první náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

V křesťanském období pozdního středověku a v druhé vlně, v období baroka, bylo zobrazování Kristových pašijí jedním z nejčastějších témat zpracovávaných v oblasti výtvarného umění. Sbírkové fondy GVUO s touto skutečností korespondují. Nespornou hodnotu mají např. práce Albrechta Dürera (Malé Pašije), Hanse Schäufeleina (Zrcadlo umučení Páně) nebo Augustina Hirschvogela z první poloviny 16. století. Záměrem komorní výstavy je představit obrazovou genezi pašijového týdne s přihlédnutím nejen k dějové lince samotného příběhu, ale i k dalším souvislostem v kontextu novější a soudobé výtvarné scény, zastoupené zde například Danielem Balabánem, Josefem Bolfem, Ivanem Pinkavou a Michalem Kalhousem. Díla těchto autorů vytvářejí určité symboly, interpretační body a volné asociace, které mohou diváka podnítit k netradičnímu vnímání Kristovy pašijové cesty.

Gabriela Pelikánová

Přednáška Gabriely Pelikánové o výstavě se uskutečnila 3. 5. v 16.30 hodin. 

vstup zdarma

Kurátor: Gabriela Pelikánová
Text: Gabriela Pelikánová
Grafický design: Katarína Jamrišková
Propagace: Jana Malášek Šrubařová, Magdaléna Staňková© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero