Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Umělecké poklady ze sbírek České národní banky

26. 9. – 25. 11. 2012

Výstava si klade za cíl představit významná umělecká díla, která jsou v majetku České národní banky. Ačkoliv se nejedná o sbírkotvornou instituci, lze její soubor považovat za plnohodnotnou a kvalitní sbírku hodnou galerijní prezentace.
Archivní fondy České národní banky skýtají skutečné umělecké a historické poklady, například díla Alfonse Muchy, Maxe Švabinského a v neposlední řadě také Oldřicha Kulhánka. Tato díla jsou spojnicí historie i současnosti a dokladem vysoké výtvarné úrovně našich bankovek.
Výstava představí akvizice uskutečněné zejména v 90. letech minulého století, ale také výběr nejlepších děl z období první republiky s přirozenou dominancí v krajinářských tématech. Vzhledem k tomu, že se expozice bude odehrávat právě v Ostravě, budou do výběru zařazena především díla, která jsou spjatá s tímto regionem.
Prezentovaná díla obsáhnou jak osobnosti české malby v jejich nejreprezentativnější podobě, tak i ukázky nejlepších děl na papíře, která jsou ve sbírce ČNB početně nejdominantnější.

Jiří Jůza

Kurátor: jiří Jůza


© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero