Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Tváří v tvář / FRANTA

24. 6. – 30. 8. 2015

Malíř, sochař a grafik František Mertl se narodil 16. března 1930 v Třebíči. Po absolvování Vyšší školy uměleckého průmyslu v Brně (1948–1952) pokračoval ve studiu na Akademii výtvarných umění v Praze (profesor Miloslav Holý). V roce 1956 se na studijním pobytu v Itálii (Peruggia) seznámil s francouzskou studentkou Jacqueline Sussan, svou budoucí manželkou a celoživotní družkou. O dva roky později emigroval přes Západní Berlín do Francie, kde žil a tvořil nejdříve v Nice a poté ve Vence. Od roku 1958 je na evropské výtvarné scéně znám pod jménem FRANTA.
Na jihu Francie poznal tvorbu umělců, jakými byli například Pablo Picasso, Marc Chagall, Max Ernst, Jean Dubuffet, Antoni Tapies a jiní. S dalšími později spolupracoval: zmiňme zde alespoň Roberto Mattu a Eduarda Chillidu a neopomeňme přátelské vazby se spisovatelem Grahamem Greenem. První samostatnou výstavu měl Franta v roce 1960 v Paříži a brzy poté už zaujal trvalé místo mezi představiteli francouzské nové figurace. Ve svých malbách zachycuje bolestný zázrak zrození, těla drcená válečnými konflikty, ale i člověka spjatého s přírodou, člověka, kterého nelze vymanit z úzkých vazeb na stav současné civilizace. Celá série obrazů upozorňuje na zneužívání techniky, na nebezpečí, že svět bude zavalen odpadky nadprodukce a konzumní společnosti. Mnohá díla naopak čerpají inspiraci z poznání afrického kontinentu, kde umělec objevil přirozenou krásu lidské bytosti, která ke své existenci nepotřebuje vymoženosti moderního světa.
Frantovy obrazy, kresby, sochy a grafiky jsou dnes součástí takřka šedesáti významných veřejných sbírek prakticky po celém světě (New York – Guggenheim Museum, Brooklyn Museum a Bronx Museum of the Arts, japonská Nagoya či Tokio). Ve Francii, která je výtvarníkovým druhým domovem, vlastní jeho díla instituce, jako například Musée d´Art Moderne de la Ville de Paris, Centre Georges Pompidou Paris, Musée Picasso Antibes a více než dvacet dalších veřejných muzeí a nadací. V České republice je zastoupen mimo jiné ve sbírkách Národní galerie v Praze, v Českém muzeu výtvarných umění v Praze, v Moravské galerii v Brně, v Muzeu města Brna na Špilberku, v Muzeu Vysočiny v Třebíči. Na sklonku roku 2014 byla v Třebíči otevřena stálá Expozice FRANTA, dar umělce rodnému městu. 
Výstava v Galerii výtvarného umění v Ostravě je symbolickým příspěvkem k autorovu letošnímu významnému životnímu jubileu. Franta se ostravské veřejnosti představuje jako člověk nevyčerpatelné životní energie, jako malíř a sochař, skvělý kolorista, mimořádný kreslíř, jako tvůrce, jehož nenechávají problémy současnosti lhostejným. Ačkoliv druhá polovina 20. století nabízela nepřeberné množství výtvarných směrů, nikdy neopustil oblast figurální tvorby. Vytrval, jeho prioritou byla vždy kvalita díla v přímé vazbě na sílu duchovního poselství. Význam Frantova mnohaletého tvůrčího úsilí už dávno přesáhl hranice Francie i evropského kontinentu a má svou pevnou pozici ve vývojovém kontextu umění uplynulých více než padesáti let. 

Marie Dohnalová


Kurátoři: Marie Dohnalová, Jiří Jůza             
Texty: Marie Dohnalová                                 
Grafický design: Jiří Šigut – CONCEPT         
Realizace: Dominika Dworoková, Zdeněk Fedák, Jiří Jůza, Jan Kudrna, Josef Mladějovský, Gabriela Pelikánová, Jana Sedláková, Renata Skřebská, Vladimír Šulc
Překlady:  Alliance française Ostrava, Kateřina Mertha
Produkce a propagace: Kateřina Mertha, Jana Šrubařová
Vzdělávací programy: Marcela Pelikánová, Jana Sedláková

K výstavě vyšel katalog, zakoupit ho můžete ZDE


© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero