Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Josef Mařatka / Vlna — milenci

1910

Josef Mařatka během své umělecké tvorby vytvořil řadu portrétů, volné náhrobní i architektonické plastiky a patří k čelným osobnostem českého sochařství. Z roku 1910 pochází mramor Vlna. Symbolistní pojetí milenců ve vášnivém objetí, které svým vzepětím evokuje vlnu. Smyslnost a krása důvěrného okamžiku je prodchnuta nadčasovou prchavostí chvíle, typickou pro milostné splynutí. Mařatka zde zachytil výtvarnou zkratkou realitu a krásu lidského těla spolu s dychtivostí a intenzitou citového vzplanutí.


MAŘATKA JOSEF

(1874–1937) V letech 1889−1892 studoval modelování na Umělecko-průmyslové škole v Praze u profesora Celdy Kloučka a v letech 1896−1898 na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Josefa Václava Myslbeka. Jeho prvním samostatným dílem byli Ledaři na Vltavě (1900), za které získal Hlávkovo stipendium do Paříže. Již v tomto díle Mařatka prokázal schopnost zachytit tematiku práce bez patosu a příkras. Během pařížského stipendia pracoval v ateliéru Augusta Rodina v rozmezí let 1901−1904 a podílel se spolkem Mánes na organizování Rodinovy výstavy v Praze. Vliv jeho pedagogů měl významný podíl na vlastní tvorbu. Myslbekovy tvůrčí schopnosti ovlivnil klid, ušlechtilá a jasná gesticita a realita, naproti tomu Rodin tvořil svá díla dynamická, živelná i plná pohybu. Mařatkovy práce byly uměleckou a svébytnou syntézou těchto inspiračních vlivů. Od roku 1920 působil jako profesor na Umělecko–průmyslové škole v Praze. V období po první světové válce se věnoval tvorbě válečných pomníků, k nejznámějším patří Praha svým vítězným synům který byl odhalen dne 29. října 1932.
Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

(kolem 1490)
Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

(1. desetiletí 16. století)
Hans von Aachen / Job v neštěstí

Hans von Aachen / Job v neštěstí

(před 1600)
Domenico Fetti / Adonis

Domenico Fetti / Adonis

(po 1613)
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero