Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Jaroslav Kapec / Triumf života

(1964–1966)

Obraz Triumf života zaujal v malířově tvorbě přední postavení. Patří nejen k obsahově nejzávažnějším, ale autor v nich navíc formuluje své ústřední životní otázky a syntetizuje monumentální formou i kompoziční zásady, které mají koncepční charakter. Rok dokončení obrazu (1966) byl pro autora hraničící, neboť došlo k zásadní proměně jeho výtvarné formy. Jestliže do této doby byla jeho základní technikou malba, od tohoto roku začal pracovat se základní bílou plochou, na níž se hlavním sdělujícím prostředkem stala kresba.

KAPEC JAROSLAV

(1924–1998) Jaroslav Kapec studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v letech 1951–1957 u Vlastimila Rady, Miloslava Holého a v roce 1958 český rok u Karla Součka. Oproti mnoha kolegům a spolužákům, kteří po studiích zůstali ve vroucí Praze, se navrátil na rodné Ostravsko. Pro malíře bylo celoživotně charakteristické osobní vidění světa s přiznáním vazby na genia loci kraje uhlí a železa. Během prvních let po studiích dosáhl vyhraněnosti autorského pohledu, který se již od této doby rozvíjel v nezaměnitelném formálním a myšlenkovém výrazu a nápadné osobité čitelnosti. Odpoutal se od popisu a navázal na zákonitosti obrazové výstavby. S monumentalitou výrazu se odvážil zredukovat detail, což mu umožnilo obsahově náročné kompozice se silným výrazovým účinkem. Dalším pokračováním bylo opuštění prostorové iluze. Dějový rámec Kapec neutralizoval ve prospěch figurálních nebo lineárně kompozičních prvků. Obrazy pak již zcela byly výsledkem vlastních umělcových úvah a osobnostního vidění, pro který byl charakteristický barevný akord černé a červené.
Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

(kolem 1490)
Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

(1. desetiletí 16. století)
Hans von Aachen / Job v neštěstí

Hans von Aachen / Job v neštěstí

(před 1600)
Domenico Fetti / Adonis

Domenico Fetti / Adonis

(po 1613)
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero