Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Maxmilián Pirner / Rytíř z pohádky

1907

Obraz Rytíř z pohádky z roku 1907 je typickou ukázkou Pirnerova osobitého přístupu. Rytíř v ukázkovém středověkém brnění vjíždí na koni do lesa, kde je obklopen vílami. Jedna víla stojí na koni za rytířem a na jeho přilbu pokládá ratolest. Další víla krmí rytířova koně. Třetí víla je lascivně do půli těla ponořená v jezírku a vzhlíží vzhůru směrem k rytíři. Celá scenérie lesa je bájná a ponořená do podmanivého oparu. Vzrostlé mohutné stromy a bujná vegetace evokují skutečnou pohádkovou krajinu.

PIRNER MAXMILIÁN

(1854–1924) Pirner nejprve vystudoval reálku v Lokti. Poté pokračoval mezi léty 1872−1874 na Akademii výtvarných umění v Praze a následně studoval na vídeňské akademii. Na pražskou akademii se však vrátil, aby se zde stal roku 1896 profesorem a lektorem. V jeho ateliéru figurální malby působila řada později slavných malířů a pedagogů, jako například Max Švabinský, Jakub Obrovský nebo Vratislav Nechleba. Pirner se profiloval jako velmi nadaný malíř a kreslíř. Na počátku své pozoruhodné tvorby ilustroval Knihu písní od Heinricha Heineho. Postupně v jeho díle začala převládat malba s alegorickou a poetickou tematikou. Nebyl skvělý jen ve způsobu malby, ale poutal také svým přístupem k barvě.
Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

(kolem 1490)
Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

(1. desetiletí 16. století)
Hans von Aachen / Job v neštěstí

Hans von Aachen / Job v neštěstí

(před 1600)
Domenico Fetti / Adonis

Domenico Fetti / Adonis

(po 1613)
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero