Načítání obsahu...
Dům umění
Út – Ne / 10 – 18

Ostrava

1936

Sociální civilismus v dílech Padlý (1926), Horník (1928) byl u Pokorného ovlivněn tvorbou Constantina Meuniera. Jeho vliv je patrný také v jedné ze stěžejních autorových prací —— plastice Ostrava z roku 1936. Poprsí mladého hutníka s typickým ochranným štítem, částečně kryjícím výrazný a mužný obličej se stalo nejen typem hrdosti na danou profesi, ale také zobecňujícím symbolem města.

POKORNÝ KAREL

V letech 1910−1911 studoval na škole uměleckého zámečnictví v Hradci Králové, poté do roku 1914 na Umělecko–průmyslové škole v Praze, kde byl žákem Josefa Drahoňovského a v letech 1914−1917 na Akademii výtvarných umění v Praze u Josefa Václava Myslbeka, u kterého poté působil několik let jako jeho pomocník. Již od roku 1918 vystavoval svá díla doma i v zahraničí (Bern, Záhřeb, Paříž, Benátky) a od roku 1920 byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes. Již v počátcích pro něj byla typická sociální témata, například reliéfy pro Úrazovou pojišťovnu v Praze (1926−1929), pomník obětem důlní katastrofy v Lazech u Orlové (1925) nebo pomník obětem důlního neštěstí v Oseku u Duchcova (1934), v němž monumentality dosáhl nepatetickým ztvárněním truchlících rodičů. V letech 1936−1938 vytvořil reliéfy mauzolea v Památníku národního osvobození Útok — Obrana — Umírání — Smrt — Oběť. K válečné tematice se vrátil v roce 1950, kdy vznikl pomník Sbratření. Inspirací se stala fotografie Karla Ludwiga, který v květnu 1945 pořídil z korby nákladního automobilu snímek pražského dělníka objímajícího sovětského vojáka nazvaný První setkání. Na základě tohoto záběru vytvořil Karel Pokorný sousoší Sbratření, jehož originál byl v České Třebové.
Mistr královéhradecký / Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

Mistr královéhradecký / Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

(kolem 1490)
Bello, Marco / Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

Bello, Marco / Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

(1. desetiletí 16. století)
Aachen, Hans von / Job v neštěstí

Aachen, Hans von / Job v neštěstí

(před 1600)
Fetti, Domenico / Adonis

Fetti, Domenico / Adonis

(po 1613)
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero