Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Karel Pokorný / Ostrava

1936

Sociální civilismus v dílech Padlý (1926), Horník (1928) byl u Pokorného ovlivněn tvorbou Constantina Meuniera. Jeho vliv je patrný také v jedné ze stěžejních autorových prací — plastice Ostrava z roku 1936. Poprsí mladého hutníka s typickým ochranným štítem, částečně kryjícím výrazný a mužný obličej se stalo nejen typem hrdosti na danou profesi, ale také zobecňujícím symbolem města.

POKORNÝ KAREL

(1891–1962) V letech 1910–1911 studoval na škole uměleckého zámečnictví v Hradci Králové, poté do roku 1914 na Umělecko-průmyslové škole v Praze, kde byl žákem Josefa Drahoňovského a v letech 1914–1917 na Akademii výtvarných umění v Praze u Josefa Václava Myslbeka, u kterého poté působil několik let jako jeho pomocník. Již od roku 1918 vystavoval svá díla doma i v zahraničí (Bern, Záhřeb, Paříž, Benátky) a od roku 1920 byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes. Již v počátcích pro něj byla typická sociální témata, například reliéfy pro Úrazovou pojišťovnu v Praze (1926–1929), pomník obětem důlní katastrofy v Lazech u Orlové (1925) nebo pomník obětem důlního neštěstí v Oseku u Duchcova (1934), v němž monumentality dosáhl nepatetickým ztvárněním truchlících rodičů. V letech 1936–1938 vytvořil reliéfy mauzolea v Památníku národního osvobození Útok – Obrana – Umírání – Smrt – Oběť. K válečné tematice se vrátil v roce 1950, kdy vznikl pomník Sbratření. Inspirací se stala fotografie Karla Ludwiga, který v květnu 1945 pořídil z korby nákladního automobilu snímek pražského dělníka objímajícího sovětského vojáka nazvaný První setkání. Na základě tohoto záběru vytvořil Karel Pokorný sousoší Sbratření, jehož originál byl v České Třebové.
Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

(kolem 1490)
Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

(1. desetiletí 16. století)
Hans von Aachen / Job v neštěstí

Hans von Aachen / Job v neštěstí

(před 1600)
Domenico Fetti / Adonis

Domenico Fetti / Adonis

(po 1613)
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero